Uppgift 1: Bekanta er med Barnkonventionen genom tidningsartiklar

 Titta på artiklarna nedan. Välj en text som ni läser närmare

 • Läs texten omsorgsfullt.
 • Fundera tillsammans till vilka artiklar om barnets rättigheter texterna anknyter sig. I en och samma text kan man hänvisa till flera artiklar i Barnkonventionen.
 • Gör av texten tillsammans med ditt par en kort power point-presentation i vilken ni berättar om huvudpunkterna i texten och därtill anknutna artiklar i barnkonventionen.

Artiklar:

Trakasserier regbågsungas skolvardaghttps://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/utbildning/trakasserier-regnbagsungas-skolvardag 

Kim, 13: “Det är inte så svårt att bli vegan som man tror”:https://sites.jmk.su.se/laget/178-kim-13-det-ar-inte-sa-svart-att-bli-vegan-som-man-tror 

Det handlar om fysiskt eller psykiskt våld: https://www.vastranyland.fi/artikel/det-handlar-om-fysiskt-eller-psykiskt-vald/ 

Positiv attityd gör livet enklare när barnet har funktionsnedsättning :https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/14/positiv-attityd-gor-livet-enklare-nar-barnet-har-funktionsnedsattning 

Allt väl under regnbågen – regnbågsfamiljernas barn undersöktes för första gången:https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/06/allt-val-under-regnbagen-regnbagsfamiljernas-barn-undersoktes-forsta-gangen 

Greta Thunberg tar sjövägen till Amerika med unik segelyacht 

https://www.hbl.fi/artikel/greta-thunberg-tar-sjovagen-till-amerika-med-unik-segelyacht/ 

 

Hjälpfrågor:

 • Vilken åsikt vill ni framföra?
 • Hurdan känsla vill ni väcka?
 • Varför är det viktigt att transpersoner har rätt att vara sig själva?
 • Borde fler människor vara veganer?
 • Varför är det viktigt att stoppa mobbningen?
 • Hur märks olikhet i er skolas vardag?
 • Hurdan är en bra förälder?
 • Med vilka metoder kan ungdomar bekämpa klimatförändringen?
 • Var kreativ! Och kom ihåg att den åsikt som du framför inte behöver vara din egen.