Uppgift 2: Människouppfattningen förr och nu

I följande uppgift bekantar vi oss med olika människobilder och vi funderar på vår egen människouppfattning, och på basis av den skapar vi tankar om andra människor. Dessutom är syftet med uppgiften att vi funderar också på hur människouppfattningen har förändrats med tiden.

 • Välj en gestalt ur båda kolumnerna.
 • Bekanta dig med gestalterna exempelvis via litteraturen, webben eller Yles arkiv.
 • Resonera svar på följande frågor:
  • Hurdan uppfattning om barndomen får man basis av de olika gestalterna? Skiljer sig uppfattningen mellan de två olika gestalterna?
  • Är gestalten uppskattad som människa? Hur märks det? (t.ex. sättet att tala)
  • Vilka drag framträder i den ifrågavarande gestalten? Hur skiljer de sig från varandra?
  • Är det fråga om negativa eller positiva tankar?
  • Hur har uppskattningen och uppfattningen förändrats med tiden?
  • Vilka drag gör dig till den just den du är?
  • Vilka drag skulle du vilja utveckla hos dig själv?
 • Då du har funderat på svaren på frågorna ovan, får du producera ett alster i ämnet. Det kan vara en video, tecknad serie, uppsats, ett föredrag eller en gruppdiskussion.
 • Du får också göra en jämförelse mellan två helt andra gestalter!

Gammal

 • Snövit
 • Emil i Lönneberga
 • Pippi Långstrump
 • Hans och Greta
 • Sju bröder
 • Mumintrollen

Ny

 • Elsa och Anna (Frozen)
 • Hemska Henry
 • Halmhatten och Filttofflan
 • Harry Potter
 • Kepler 62
 • Warriors (Soturikissat)

Hjälpfrågor:

 • Vilka skillnader finns det i gestalternas beteende och deras förhållningssätt till olika saker?
 • Hur förhåller sig andra till deras beteende?
 • Vilka bestraffningsmetoder tillämpas? Hur har de förändrats under tidernas gång?