Uppgift 3: Affisch om Barnets rättigheter

  • Bekanta er med artiklarna i barnkonventionen genom att läsa om innehållet i artiklarna på nätet.
  • Välj en artikel och gör en affisch om den.

Läs mer om artiklarna i Barnkonventionen:

https://minarattigheter.se/barn-och-unga-14-18ar/artiklar-i-barnkonventionen-14-18/

Hjälpfrågor:

  • Vilket är det effektivaste presentationssättet enbart text eller bild + text?
  • Mångfärgad eller svart-vit?
  • Hur planerar du innehållet, så att artikeln kommer till sin rätt?