Keskustelutehtävä: lapsen oikeudet

(Katso myös luokat 3.–4. tuntisuunnitelma 1 tai luokat 5.–6. tuntisuunnitelma 1)

Katsotaan video.

Mitä oikeuksia videolta jäi mieleen?

Kirjoitetaan taulun keskelle “lapsella on oikeus…”. Oppilaat saavat käydä kirjoittamassa ympärille eri asioita, joko videolla sanottua tai itse muistettua.

Seuraavaksi taululle laitetaan näkyville “Kun lapsen oikeudet toteutuvat”-lista. Käydään keskustelua siinä näkyvistä asioista. Mitkä asiat ovat uusia verrattuna taululle yhdessä kerättyihin asioihin? Mitkä asiat ovat itselle erityisen tärkeitä? Onko jokin kohta vaikeampi ymmärtää? Keskustelua voi käydä ensin pienemmissä ryhmissä tai suoraan koko luokan kesken.