Opettajan opas

Hei opettaja!  

Sinä kasvattajana olet avainasemassa Lapsen oikeuksien edistämisessä. Tänä vuonna lapsen oikeuksiin on syytä kiinnittää erityistä huomioita, sillä Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta.  

Juhlavuoden teemana on lapsen oikeus olla oma itsensä. Lapsen oikeuksien yleisperiaatteet – syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi – ovat vahvasti esillä myös opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma myös velvoittaa kasvatusalan ammattilaiset ottamaan lapsen oikeudet osaksi opetusta. Lue lisää juhlavuoden teemasta täältä.

Hyödynnä valmiita materiaaleja 

Olemme koonneet Lapsen oikeuksien nettisivuille valmista materiaalia, jota voit hyödyntää yksittäisillä oppitunneilla tai muodostaa laajemman oppimiskokonaisuuden. Materiaalit on jaettu luokka-asteittain, jotta sinun on entistä helpompi hyödyntää materiaaleja omassa opetuksessasi. Sinä olet kuitenkiin oman luokkasi asiantuntija, joten sopivia tehtäviä voi löytyä myös muiden luokka-asteiden alta. 

Materiaali on jaettu kolmeen aihealueeseen: 1) lapsen oikeuksien historia, 2) lapsen oikeuksien sopimus ja 3) oikeus olla oma itsensä. Jokainen osio pitää sisällään valmiin tuntisuunnitelman aiheen käsittelyn avuksi, yksittäisiä tehtäviä oppitunneille ja linkkejä lisätiedon hankkimiseen. 

Materiaaleissa on otettu huomioon laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Oppilaita ohjataan ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittämiseen (L1) sekä painotetaan kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun (L2) merkityksiä. Tehtävistä löytyy myös harjoituksia monilukutaidon (L4) sekä kestävän tulevaisuuden (L7) teemoihin. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä hyödynnetään osallistavaa (L7) pedagogiikkaa sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (L5). 

Sivuilta löydät myös yläkouluikäisille suunnatut oppilaan omat sivut. Sivuilla on tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä itsenäisesti, joko yksilötyönä tai ryhmissä. Tehtävät eivät vaadi yhteistä alustusta, vaan ovat käyttövalmiit heti. 

Voit hyödyntää oppitunneilla myös Saan olla minä -kampanjan videoita ja muita materiaaleja. Kampanjassa halutaan näyttää, että syrjintä on väärin ja kaikilla lapsilla on oikeus olla oma itsensä. Kampanjassa nuoret kertovat lyhyissä videoissa omista unelmistaan ja elämistään. Lue lisää: www.lapsenoikeudet.fi/saanollamina

Muistathan hyödyntää myös Lapsen oikeuksien oman laulun!

Materiaalien valmistukseen on osallistunut joukko opettajia ja lapsia eri puolilta Suomea. Mediakasvatustehtävät on tuottanut Mediakasvatuskeskus Metka. 

Lapsiasiavaltuutetun aamunavaus

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen videoaamunavauksen löydät täältä.

Taustamateriaalit 

Lisätietoja Lapsen oikeuksien sopimuksesta löydät verkkosivuilta www.lapsenoikeudet.fi 

Lapsen oikeuksien sopimuksen historiaan voit tutustua täällä: http://www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeuksien-historia/lapsen-oikeuksien-sopimuksen-historia/

Lapsiasiavaltuutetun toimiston esitteessä Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista kerrotaan selkeästi ja lapsille sopivalla tavalla mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa.

Tutustu tämän vuoden teemaan lapsen oikeus olla oma itsensä: Oikeus olla oma itsensä.

Voit käyttää hyödyksesi myös lyhyttä Power Point -esitystä: Lapsen oikeuksien viikon esittely

Ota oppilaat mukaan suunnitteluun! 

Sinun ei tarvitse suunnitella kaikkea itse! Ota lapset mukaan koko Lapsen oikeuksien viikon suunnitteluun sillä osallisuus on yksi Lapsen oikeuksien sopimuksen kulmakivistä. Kun lapset saavat itse osallistua päättämään koulumaailman asioista ja heidän mielipiteitään kuunnellaan, viihtyvät he koulussa paremmin. Myös koulun ilmapiiri paranee ja koko koulu pystyy tekemään parempia päätöksiä yhteistyössä. 

Lue lisää miten voit opettajana huolehtia siitä, että lasten oikeus osallisuuteen toteutuu Lapsiasiavaltuutetun toimiston oppaasta: Opettaja – näin annat oppilaillesi mahdollisuuden osallistua (pdf) 

Kurkkaa myös animaatio Mitä on osallisuus? Lapsen oikeuksien YouTube-kanavalta.

Näytä, että meidän koulu on mukana!  

Tulosta Lapsen oikeuksien viikon kampanjajulisteita ja liimaa julisteet koulun ilmoitustauluille. Ilmoita myös koulusi sosiaalisen median kanavilla, että meidän koulu osallistuu Lapsen oikeuksien viikkoon. Julisteet ja viestintämateriaalit löydät täältä. Muistathan käyttää hashtagia #lapsenoikeuksienviikko.  

Kerro vanhemmille! 

Tulosta valmiit diplomit osallistumisestanne Lapsen oikeuksien viikon viettoon. Luokan diplomin voi kiinnittää luokan seinälle ja oppilaan diplomin lapset voivat viedä kotiin. Oppilaan diplomissa on tietoa lapsen oikeuksista myös vanhemmille. Jaa viestiä luokkasi osallistumisesta myös koteihin. Diplomit ja valmiin viestipohjat löydät viestintämateriaaleista. 

Juhlistakaa 30 vuotta täyttävää Lapsen oikeuksien sopimusta!

Lapsen oikeuksien viikon keskiviikkona 20.11. vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää.  Tänä vuonna on erityisen hyvä syy juhlia kun Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta.

Päivää voi juhlistaa esimerkiksi seuraamalla Valtioneuvostossa pidettävää Lasten istuntoa. Lasten istunto on osa Valtioneuvoston valtausta, mihin osallistuu 100 lasta eri puolelta Suomea. Istunto striimataan livelähetyksenä klo 12.45-13.45. Lue lisää: www.lapsenoikeudet.fi/valtioneuvostonvaltaus

Muistattehan nostaa myös koulun lipun salkoon päivän ja sopimuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi! Voitte myös suunnitella yhdessä lasten ja nuorten kanssa oma liputusseremonianne tai juhlan.

Lapsi mukaan töihin -päivä perjantaina 22.11. 

Perjantaina 22.11. vietetään myös Lapsi mukaan töihin -päivää ja osa oppilaista saattaa olla vanhempiensa työpaikoilla. Tutustu kouluun jäävien oppilaiden kanssa vaikka koulun henkilökunnan töihin! Katso lisää: www.lapsimukaantoihin.fi 

Anna palautetta! 

Täytä yhdessä lasten kanssa kampanjasivuilta löytyvä palautelomake ja kerro meille mitä hyvää Lapsen oikeuksien viikossa oli ja miten sitä voisi kehittää.  

Seuraa somessa!

Seuraa Lapsen oikeuksien viikon etenemistä myös sosiaalisessa mediassa: Facebookissa (Lapsen oikeudet – Barnkonventionen) Twitterissä (@LapsenOikeudet) ja Instagramissa ( @lapsenoikeudet)

Lataa opettajan opas pdf-muodossa..