Opettajan opas

Hei opettaja!  

Sinä kasvattajana olet avainasemassa Lapsen oikeuksien edistämisessä.  Lapsen oikeuksien yleisperiaatteet – syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi – ovat vahvasti esillä myös opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma myös velvoittaa kasvatusalan ammattilaiset ottamaan lapsen oikeudet osaksi opetusta. 

Tämän vuoden teemaksi on valittu lapsen oikeus tulevaisuuteen. Lue lisää teemasta täältä.

Hyödynnä valmiita materiaaleja 

Kokoamme Lapsen oikeuksien nettisivuille valmista materiaalia, jota voit hyödyntää yksittäisillä oppitunneilla tai muodostaa laajemman oppimiskokonaisuuden. Vuoden 2020 materiaalit julkaistaan 15.9. Voit tutustua ja hyödyntää myös viime vuoden materiaaleja. Löydät ne ylänavigaation “materiaalit” -valikon kautta.

Materiaalit on jaettu luokka-asteittain, jotta sinun on entistä helpompi hyödyntää materiaaleja omassa opetuksessasi. Sinä olet kuitenkiin oman luokkasi asiantuntija, joten sopivia tehtäviä voi löytyä myös muiden luokka-asteiden alta. 

Materiaali on jaettu kolmeen aihealueeseen: 1) lapsen oikeuksien historia, 2) lapsen oikeuksien sopimus ja 3) oikeus olla oma itsensä. Jokainen osio pitää sisällään valmiin tuntisuunnitelman aiheen käsittelyn avuksi, yksittäisiä tehtäviä oppitunneille ja linkkejä lisätiedon hankkimiseen. 

Materiaaleissa on otettu huomioon laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Oppilaita ohjataan ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittämiseen (L1) sekä painotetaan kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun (L2) merkityksiä. Tehtävistä löytyy myös harjoituksia monilukutaidon (L4) sekä kestävän tulevaisuuden (L7) teemoihin. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä hyödynnetään osallistavaa (L7) pedagogiikkaa sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (L5). 

Sivuilta löydät myös yläkouluikäisille suunnatut oppilaan omat sivut. Sivuilla on tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä itsenäisesti, joko yksilötyönä tai ryhmissä. Tehtävät eivät vaadi yhteistä alustusta, vaan ovat käyttövalmiit heti. 

Muistathan hyödyntää myös Lapsen oikeuksien oman laulun!

Taustamateriaalit 

Lisätietoja Lapsen oikeuksien sopimuksesta löydät verkkosivuilta www.lapsenoikeudet.fi 

Lapsen oikeuksien sopimuksen historiaan voit tutustua täällä: http://www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeuksien-historia/lapsen-oikeuksien-sopimuksen-historia/

Lapsiasiavaltuutetun toimiston esitteessä Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista kerrotaan selkeästi ja lapsille sopivalla tavalla mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa.

Seuraa lapsen oikeuksia somessa!

Seuraa Lapsen oikeuksien viikon etenemistä myös sosiaalisessa mediassa: Facebookissa (Lapsen oikeudet – Barnkonventionen) Twitterissä (@LapsenOikeudet) ja Instagramissa ( @lapsenoikeudet)