Minidokumentti

Tavoitteet 

 • Tutustutaan Lapsen oikeuksien viikon teemaan ”Lapsen oikeus olla oma itsensä” 
 • Tutkitaan ihmisten erilaisuutta ja omaa ainutlaatuisuutta 
 • Perehdytään dokumenttielokuvan ja videokerronnan perusteisiin 
 • Harjoitellaan videokuvaamista ja kameran edessä esiintymistä 

Kesto

2 x 45 min  

Tarvikkeet 

 • Tablet-laitteita tai oppilaiden omat älypuhelimet 
 • Internet-yhteys 

 Toiminta 

 Keskustelkaa ensin yhteisesti Lapsen oikeuksien viikon teemasta ”Lapsen oikeus olla oma itsensä”. 

 Apukysymyksiä 

 • Mikä on Lapsen oikeuksien viikko? Mikä on YK:n lapsen oikeuksien sopimus? 
 • Miksi lapsen oikeuksien teemaviikkoa tarvitaan? 
 • Miten ihmisten tulisi käyttäytyä, että jokainen saisi olla oma itsensä? 
 • Mitä tarkoittaa, että jokainen on ainutlaatuinen? 
 • Millä tavalla ihmisiä voidaan kohdella tasa-arvoisesti? 

 Jaa sitten jokaiselle oppilaalle paperi. Jokainen vastaa itsenäisesti kirjoittaen seuraaviin kysymyksiin. 

 Minkälainen minä olen? 

 1. Mitä minä osaan? Missä olen hyvä? 
 1. Millä tavalla olen persoonallinen / ainutlaatuinen? 

 Jakautukaa pareihin ja toteuttakaa oppilaiden vastausten pohjalta pienet dokumentaariset videot, joissa jokainen saa kertoa itsestään ja persoonallisuudestaan. Jakakaa jokaiselle parille käyttöön tablet-laite tai älypuhelin. Parit kuvaavat toistensa videot.  

Jokainen saa itse valita, mitä haluaa videossaan kertoa. Lisäksi jokainen saa valita oman videonsa kuvauspaikan sekä kuvarajauksen. Valmis video saa olla korkeintaan yhden minuutin mittainen ja se tulee kuvata yhdellä otolla. Editointiohjelmaa ei siis tarvita. 

Tärkeää on, että jokainen oppilas esiintyy itse omalla videollaan, vaikka se tuntuisi vaikealta. Sopikaa, että valmiita videoita ei näytetä koko luokalle, mutta että ne tulee palauttaa opettajalle yhdessä sovitulla tavalla. Jos käytätte kuvaamiseen oppilaiden omia älypuhelimia, varmistakaa, että videot poistetaan puhelimilta, kun ne on ensin lähetetty opettajalle. 

Kerääntykää tunnin lopuksi vielä yhteen ja keskustelkaa yhteisesti siitä, miltä kameralle esiintyminen ja itsestä kertominen tuntuivat. Mikä videotehtävässä tuntui vaikealta ja mikä helpolta? Miksi videolle esiintyminen on jännittävämpää kuin tavallinen oleminen? Toiko valmis video teistä esiin piirteitä, joita normaalisti ette kerro luokkakavereillenne? 

Miettikää myös, minkälaista palautetta toivoisitte saavanne videoistanne? Minkälainen palaute tuntuisi siltä, että muut hyväksyvät sinut sellaisena, kuin olet? 

Huom!  

 Voitte hyödyntää tehtävän taustamateriaalina Mediakasvatuskeskus Metkan vinkkejä videoblogeihin -materiaalia: http://mediametka.fi/oppimateriaali/vinkkeja-videobloggaukseen/