Oppilaan omat sivut

Oppilaan omilla sivuilla julkaistaan tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä itsenäisesti joko yksinään, pareittain tai pienissä ryhmissä. Vuoden 2020 materiaalit julkaistaan 15.9.2020. Vuoden 2019 oppilaan omien sivujen materiaaleihin voit tutustua täältä.