Tehtävä 4: Mainosvideo lapsen oikeuksien sopimuksesta Suomessa

Tehtävä 4: Mainosvideo lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa 

Tehtävän tarkoituksena on pohtia, miten Lapsen oikeuksien sopimus toteutuu Suomessa. Valitse yksi aihe ja tee siitä mainosvideo.

• Kertaa Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat täältä: www.lapsenoikeudet.fi
• Valitse yksi asia, minkä ajattelet Suomessa olevan hyvin verrattuna johonkin toiseen
maahan.
• Tee korkeintaan minuutin pituinen mainosvideo, jossa mainostat valitsemaasi Suomessa
hyvin olevaa asiaa.

Lue lisää mainosvideon teosta ja editoinnista Ylen Uutisluokan ohjeista.

Esimerkiksi:
“Lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään, että jokaisen lapsen pitää päästä tarvittaessa
lääkäriin. Meillä Suomessa on julkinen terveydenhuolto eli pääsemme lääkäriin aamulla, illalla ja
yöllä. Aika mahtava juttu.”