Tuttu animaatiohahmo

Tavoitteet 

  • Tutustutaan Lapsen oikeuksien viikon teemaan ”Lapsen oikeus olla oma itsensä” 
  • Opitaan tunnistamaan omia erityispiirteitä ja vahvuuksia 
  • Perehdytään pala-animaatiohahmon suunnitteluun 
  • Harjoitellaan kädentaitoja ja luovaa ilmaisua 

Kesto

45 minuuttia 

Tarvikkeet 

  • Kuvia kaikille tutuista animaatio– ja sarjakuvahahmoista 
  • Kartonkia, tusseja, saksia ja sekalaisia askarteluvälineitä, esim. kankaita, lankoja, kimallepaperia, jne. 
  • Opettajan omasta esimerkkianimaatiohahmosta on hyötyä 

 Toiminta 

Tutkikaa yhteisesti kaikille tuttujen animaatio- ja sarjakuvahahmojen kuvia. Miettikää, minkälainen on hyvä animaatiohahmo? Minkälaiset piirteet tekevät Aku Ankasta hauskan ja kiinnostavan? Minkälaisia taitoja Bart Simpsonilla tai Hämähäkkimiehellä on? Miten erilaisten animaatiohahmojen luonteenpiirteitä kuvataan? Minkälaisia ilmeitä heillä on? 

Huom! 

Hahmojen ilmeitä ja kehonkieltä voi tutkia esimerkiksi Ilpo Koskelan Pieni opas sarjakuvien piirtämiseen -oppimateriaalin avulla: https://www.lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2016/02/piirtamisopas20s1.pdf  

 Keskustelkaa sitten Lapsen oikeuksien viikon teemasta ”Lapsen oikeus olla oma itsensä”. 

 Minkälaiset erityispiirteet tekevät omasta ystävästä kiinnostavan?  

  • Miksi erilaisia ihmisiä tarvitaan?  
  • Mitä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä? 
  • Mitkä piirteet tekevät juuri sinusta ainutlaatuisen? 

 Keskustelun jälkeen jokainen oppilas askartelee pala-animaatiohahmon itsestään. Kiinnittäkää erityisesti huomiota siihen, kuinka hahmot kuvaavat omaa persoonaanne. Mitä piirteitäsi haluat omassa hahmossasi korostaa? Valittuja piirteitä kannattaa liioitella. Suunnitelkaa hahmoille erilaisia ilmeitä ja liikkeitä.  

Kerää valmiit hahmot kaikkine osineen tarkasti talteen. 

Huom! 

Pala-animaatiossa hahmot ovat kartongista valmistettuja paperinukkeja, joita liikutellaan tasossa (eli lattialla tai pöydällä) kameran alla. Pala-animaation tekemistä nopeuttaa, jos hahmolle leikkaa ja piirtää valmiiksi useampia päitä eri ilmeillä. Hahmon eri osat kuten pää ja raajat, siivet ja häntä tehdään erillisinä irtopaloina, jolloin niitä voidaan liikuttaa miten tahansa.  

Pala-animaatiossa on paljon pieniä irrallisia osia, joten hahmot on hyvä tehdä reilun kokoisiksi (15-20 cm). Pienen pienten silmien ja muiden yksityiskohtien asettelu voi ainakin nuorimmilla tekijöillä olla turhan vaikeaa. Halutessaan hahmon raajat voi kiinnittää vartaloon sinitarralla, jolloin ne saavat liikkuvat ”nivelet”.