Vuosi 2018: Osallisuus


Lapsen oikeuksien viikkoa vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Vuoden teemana oli osallisuus.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden ilmaista oman näkemyksensä vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden saada oman näkemyksensä huomioon otetuksi. Artiklassa 12 ei käytetä varsinaisesti sanaa osallistuminen, mutta YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että käytännössä juuri siitä on kysymys. Lasten oikeus osallistua on kirjattu myös kansalliseen lainsäädäntöömme ja opetuksen perussuunnitelmiin.

Jotta oikeus osallistumiseen voi toteutua, lapset tarvitsevat tietoa heitä koskevista asioista. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että sopimusvaltio sitoutuu saattamaan sopimuksen periaatteet ja määräykset lasten tietoon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti. Keskeistä ei ole yksinomaan tiedon antaminen ja tiedon sisältö, vaan toimintaympäristöllä on oleellinen merkitys. Lapset tarvitsevat tietoa omalle iälle ja kehitystasolleen sopivalla tavalla ja niiden tiedonvälityskanavien kautta, joita he ovat tottuneet käyttämään. Kokemus osallisuudesta syntyy vuorovaikutuksessa yhdessä muiden kanssa:

1. Lapsella on tunne siitä, että hän on arvokas, ja hän kokee yhteenkuuluvuutta toisiin.

2. Lapsi kokee olevansa osa jotakin yhteisöä. Lapsen mielipidettä kuunnellaan ja se otetaan huomioon.

3. Lapsella on kokemus siitä, että hän voi, saa ja osaa vaikuttaa yhteisiin asioihin

Aikuisten tehtävä on esittää asiat ja järjestää olosuhteet niin, että lapsilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lähtökohtana on, että kaikilla lapsilla on oikeus ilmaista näkemyksiään riippumatta esimerkiksi siitä, millaisia kommunikaatiokeinoja he käyttävät.

Osallistumisen oikeuteen kuuluu myös vapaaehtoisuus. Lapsen ei ole pakko ilmaista näkemyksiään, eikä lasta saa painostaa mielipiteen kertomiseen. Silti lapselle on tarjottava siihen mahdollisuus. Lapset ja lasten tilanteet ovat yksilöllisiä: lapsi saattaa tarvita ainoastaan asia- tietoa tilanteesta ja eri vaihtoehdoista ja kykenee tämän perusteella muodostamaan oman mielipiteensä asiasta. Toinen lapsi vuorostaan kaipaa paljon tukea ja rohkaisua voidakseen ilmaista omia näkemyksiään.

Lapsen näkemysten huomioiminen ei tarkoita sitä, että lapsella on automaattisesti oikeus päättää asioistaan.  Se, missä määrin lapsen mielipide painaa häntä koskevassa päätöksenteossa, riippuu olennaisesti lapsen kyvystä ymmärtää asian merkitys ja muodostaa asiasta oma näkemyksensä. Vaikka aikuinen tekisikin päätöksen lapsen puolesta, lasta tulee kuitenkin kuunnella ja hänen mielipiteensä ottaa huomioon hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavasti.

Vuoden 2018 osallisuusmateriaalit oli suunnattu pääasiassa alakouluikäisille, mutta osaa materiaaleista pystyy soveltaen hyödyntämään myös muilla luokka-asteilla.

Videoanimaatio

Tutustu taustamateriaaleihin

Opettaja – näin annat oppilaillesi mahdollisuuden osallistua

Tiesithän, että sinulla on opettajana velvollisuus selvittää ja kuunnella oppilaiden mielipiteitä. Oppilaiden kuunteleminen kannattaa, sillä siten voitte yhdessä parantaa koulun ilmapiiriä ja tehdä parempia päätöksiä koulussa. Opiskelu on oppilaille mieluisampaa, kun he saavat itse vaikuttaa oppimisen sisältöihin, tapoihin ja ympäristöön. Lapsiasiavaltuutetun LOS-esite opettajille 2018tarjoaa sinulle tietoa lapsen oikeudesta tulla kuulluksi. Saat myös vinkkejä siihen, miten annat oppilaillesi mahdollisuuden osallistua.

Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista?

Lapsiasiavaltuutetun toimiston Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista -esitteessä (pdf) kerrotaan selkeästi ja lapsille sopivalla tavalla mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa.

Lasten ja nuorten osallisuus? Mitä se tarkoittaa?

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla takaa jokaiselle lapselle oikeuden ilmaista oman näkemyksensä vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden saada oman näkemyksensä huomioon otetuksi. Artiklassa 12 ei käytetä varsinaisesti sanaa osallistuminen, mutta YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että käytännössä juuri siitä on kysymys. selkeään esitykseen mitä osallisuus käytännössä tarkoittaa, ja mistä elementeistä se rakentuu. Lue lisää osallisuudesta www.lapsenoikeudet.fi

Kouluterveyskysely

Tutustu myös miten Kouluterveyskyselyn tuloksia voi hyödyntää opetuksessa.

 

Tehtäviä

Muutos luokassa -tehtävä ja kysymyskortit (ohjeet + pdf)

Harjoituksen tavoitteena on pohtia yhdessä, mitä oppilaat itse haluavat parantaa tai kehittää omassa luokassaan ja toteuttaa muutos tämän jälkeen. Harjoitus voidaan toteuttaa usean päivän aikana. Parhaimmillaan harjoitus aikaansaa luokassa pysyvämmän tai jopa toimintakulttuurin muutoksen. Harjoitus voidaan toteuttaa, vaikka koko koulu ei osallistuisikaan Lapsen oikeuksien viikon viettämiseen. Harjoituksesta voi myös toteuttaa halutessaan vain osan.

1-2- luokkalaisten väritystehtävät: väritystehtävä 1, väritystehtävä 2 ja väritystehtävä 3 (pdf)

Ristikko: Kenelle lapsen oikeudet kuuluvat (pdf)?

(Ristikon oikeat vastaukset: koulu, turva, nimi, ruoka, leikki, lepo, elämä, perhe)

Sanan etsintä -peli: Montako lapsen oikeuksiin liittyvää sanaa löydät (pdf)

Lapsen oikeuksien viikon Kahoot-visailu älylaitteilla

Kahoot on selainpohjainen kysely- ja visailusovellus, jonka pedagogiikka perustuu pelillistämiseen. Kahoot toimii eri päätelaitteilla ja käyttöjärjestelmillä.  Lapsen oikeuksien viikon Kahootteja on 1-2 -luokkalaisille, 3-4 -luokkalaisille ja 5-6 -luokkalaisille.  

Opettajat käyttävät Kahoot-palvelua osoitteessa getkahoot.com. Opettajan on rekisteröidyttävä palveluun, oppilaiden ei. Lapsen oikeuksien viikon Kahootit löytyvät asiasanalla #lapsenoikeuksienviikko” yläpalkin ”Public”-valikon kautta rekisteröitymisen jälkeen.

Suorat linkit kyselyihin:
1.-2. luokkalaisten kysely 
3.-4. luokkalaisten kysely
5.-6. luokkalaisten kysely

Kun haluat pelata peliä, napsauta Play-kuvaketta. Tämän jälkeen sivusto kysyy, pelataanko peliä yksittäin vai onko kyseessä tiimipeliä. Jos jokainen oppilas pelaa peliä yksinään, valitse “Classic”.  

Pelin pääsivulta näet pelin pin-koodin, joka näytetään oppilaille. Oppilaat kirjoittavat pin-koodin kahoot.it -sivulle ja pääsevät luomaan omat nimimerkkinsä ja peli voi alkaa.  Pelin kysymykset ja symbolien merkitykset näkyvät opettajan näkymän kautta. Oppilaan näkevät omilta laitteiltaan vain vastausten symbolit. 

Kun vastausaika loppuu, ohjelma ilmoittaa oikeat vastaukset. Pelin lopussa näkyy, kuka vastaajista on ollut nopein ja saanut eniten vastauksia.  Lue lisää: https://opinsys.fi/wp-content/uploads/2017/02/Kahoot-kysely.pdf 

Tuntisuunnitelmia

Tuntisuunnitelma 1, aihe : YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 1–2-luokkalaisille & 3–4-luokkalaisille

Tuntisuunnitelma 2, aihe: YK:n Lapsen oikeuksien sopimus: 3–4-luokkalaisille ja 5–6-luokkalaisille

Tuntisuunnitelma 3, aihe: osallisuus, 3–4-luokkalaisille ja 5–6-luokkalaisille

Tuntisuunnitelma_4 aihe: Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 42: valtion velvollisuus tiedottaa lapsen oikeuksien
sopimuksesta, kaikille luokille.

Aamunavauksia

Aamunavaus: ihmisoikeudet kuuluvat kaikille (pdf)>>

Aamunavaus: Lapsen oikeuksien päivän aamunavaus 20.11. Plan Lastenhallitus

Julisteet

Julisteet:

Lapsen oikeudet ovat velvollisuuksia (pdf)>>

Lapsella on oikeus kertoa mielipiteensä ja saada se huomioiduksi (pdf)>>

Sun MP on tärkee (pdf)>>

Mun MP on tärkee (pdf)>>

Lapsen oikeuksien viikon yleisjuliste (tyttö) (pdf)>>

Lapsen oikeuksien viikon yleisjuliste (poika) (pdf)>>