Taustamateriaalit

Muut sisällöt: Videoanimaatio osallisuudesta | Taustamateriaalit | Tehtävät | Tuntisuunnitelmat | Aamunavaukset | Julisteet | Diplomit ja Wilma-viesti | Muista liputtaa | Media kylään | Anna palautetta

 

Opettaja – näin annat oppilaillesi mahdollisuuden osallistua

Tiesithän, että sinulla on opettajana velvollisuus selvittää ja kuunnella oppilaiden mielipiteitä. Oppilaiden kuunteleminen kannattaa, sillä siten voitte yhdessä parantaa koulun ilmapiiriä ja tehdä parempia päätöksiä koulussa. Opiskelu on oppilaille mieluisampaa, kun he saavat itse vaikuttaa oppimisen sisältöihin, tapoihin ja ympäristöön. Tämä lapsiasiavaltuutetun toimiston esite (PDF) tarjoaa sinulle tietoa lapsen oikeudesta tulla kuulluksi. Saat myös vinkkejä siihen, miten annat oppilaillesi mahdollisuuden osallistua.

Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista?

Lapsiasiavaltuutetun toimiston Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista -esitteessä (pdf) kerrotaan selkeästi ja lapsille sopivalla tavalla mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa.

Lasten ja nuorten osallisuus? Mitä se tarkoittaa?

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla takaa jokaiselle lapselle oikeuden ilmaista oman näkemyksensä vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden saada oman näkemyksensä huomioon otetuksi. Artiklassa 12 ei käytetä varsinaisesti sanaa osallistuminen, mutta YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että käytännössä juuri siitä on kysymys. Tutustu selkeään esitykseen (PDF) mitä osallisuus käytännössä tarkoittaa, ja mistä elementeistä se rakentuu. Lue lisää osallisuudesta www.lapsenoikeudet.fi

Kouluterveyskysely 

Tutustu myös miten Kouluterveyskyselyn tuloksia voi hyödyntää opetuksessa.

Muita materiaaleja:

Lapsen oikeuksien sopimus kokonaisuudessaan>>

Osallistava koulu, aktiivinen maailmankansalaisuus. Plan International Suomi>>

Compasito – Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja>>

Kohti osallistavaa ja lapsilähtöistä koulua>>