Lapsistrategia

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021. Se perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin ja sen visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Kansallisella lapsistrategialla varmistetaan, että sen velvoitteet toteutuvat Suomessa mahdollisimman hyvin.

Twitter