Lapsistrategia

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021. Se perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin ja sen visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.

 

Katso tallenne Suomen ensimmäisen lapsistrategian kansalaisjuhlasta 16.5.2021 asti! 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Kansallisella lapsistrategialla varmistetaan, että sen velvoitteet toteutuvat Suomessa mahdollisimman hyvin.

Twitter