Järjestöt ja kansalaiset

Kuvassa lapsi istuu vanhempansa sylissä, kun terveydenhoitaja kuuntelee hänen rintakehäänsä stetoskoopilla

Kansallisen lapsistrategian valmistelutyössä sekä toimeenpanossa on vahvasti mukana järjestöjen ja muiden toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus.

Kansalaisjärjestöjen toivotaan vievän tietoa lapsistrategiasta omille jäsen- ja sidosryhmilleen, jotta tieto lapsistrategiasta saavuttaa mahdollisimman monet lapset, nuoret sekä aikuiset. Syksyllä heille toteutettiin osallisuutta edistävä verkkokysely (stm.fi).

Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

YK:n lapsen oikeuksien komitea (lapsiasia.fi) on todennut vuonna 2011, että Suomelta puuttuu kattava toimintapolitiikka ja toimintasuunnitelma sopimuksen täysimittaiseksi täytäntöön panemiseksi – eli siis kansallinen lapsistrategia.

Järjestöt ovat aktiivisesti edistäneet lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemusta sekä lapsistrategian valmistelua Suomessa. Järjestöt ovat myös kehittäneet muun muassa lapsen oikeuksien, lapsivaikutusten ja lapsibudjetoinnin koulutusta sekä lasten osallisuutta osana omaa toimintaansa. Tämä työ auttaa kansallisen lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa.

Kansallinen lapsistrategia lyhyesti

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (vnk.fi) on sitouduttu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan kansallisen lapsistrategian laatimiseen.

Strategian visiona on lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategialla varmistetaan, että lasten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti.

Lapsistrategiassa on kaksi vaihetta:

  • Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet. Strategia valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa, ja se valmistuu vuoden 2020 lopussa.
  • Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. Ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2021

Lapsistrategia on yhteistä työtä

Kansallisen lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa tarvitaan meitä kaikkia. Valtioneuvoston kanslia on asettanut valmistelun ja toimeenpanon tukemiseen myös seurantatyöryhmän ja virkamiestyöryhmän.

Lue lisää Lapsistrategiasta