Järjestöt ja kansalaiset

Kuvassa lapsi istuu vanhempansa sylissä, kun terveydenhoitaja kuuntelee hänen rintakehäänsä stetoskoopilla

Lapsistrategia on täällä - katso lapsistrategian kansalaisjuhla tallenteena!

Lapsistrategian kansalaisjuhla järjestettiin verkossa keskiviikkona 17.3.2021 klo 9–10. Voit katsoa tallenteen kansalaisjuhlasta sivuillamme 16.5.2021 asti. Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #lapsistrategia ja #KaikkienLastenSuomi!

Tilaisuus on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, mutta lapsistrategia on meidän jokaisen asia! Muista katsoa myös tallenne lapsistrategian julkistamisesta 23.2.2021.

Järjestöt vahvasti mukana lapsistrategiassa

Kansallisessa lapsistrategiatyössä on vahvasti mukana järjestöjen ja muiden toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus.

Kansalaisjärjestöjen toivotaan jakavan tietoa uudesta lapsistrategiasta omille jäsen- ja sidosryhmilleen, jotta tieto lapsistrategiasta saavuttaa mahdollisimman monet lapset, nuoret sekä aikuiset.

Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

YK:n lapsen oikeuksien komitea (lapsiasia.fi) totesi vuonna 2011, että Suomelta puuttuu kattava toimintapolitiikka ja toimintasuunnitelma sopimuksen täysimittaiseksi täytäntöön panemiseksi – eli siis kansallinen lapsistrategia. Tämä korjaantui helmikuussa 2021, jolloin Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin.

Järjestöt ovat aktiivisesti edistäneet lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemusta sekä lapsistrategian valmistelua Suomessa. Järjestöt ovat myös kehittäneet muun muassa lapsen oikeuksien, lapsivaikutusten ja lapsibudjetoinnin koulutusta sekä lasten osallisuutta osana omaa toimintaansa. Tämä työ on auttanut kansallisen lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa.

Kansallinen lapsistrategia lyhyesti

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (vnk.fi) on sitouduttu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan kansallisen lapsistrategian laatimiseen.

Strategian visiona on lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategialla varmistetaan, että lasten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti.

Lapsistrategiassa on kaksi vaihetta:

  • Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet. Strategiaa on valmisteltu parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 aikana ja se julkaistiin helmikuussa 2021.
  • Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. Ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2021

Lue lisää Lapsistrategiasta