Viranomaiset, järjestöt ja kansalaiset

Kuvassa lapsi istuu vanhempansa sylissä, kun terveydenhoitaja kuuntelee hänen rintakehäänsä stetoskoopilla

Lapsistrategian ja sen toimeenpanon edistämiseksi järjestetään useita tapahtumia

Voit tutustua mahdollisuuksiisi osallistua osallistuminen ja tapahtumat -sivullamme. Sivulle on listattu tulevia ja menneitä tapahtumia. Löydät myös linkkejä tilaisuuksien tallenteisiin sivultamme.

Osallistuminen ja tapahtumat

Kansallinen lapsistrategia on kaikkien asia

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on kaikkien lasten Suomi. Lapsistrategia koskee kaikkia hallinnon tasoja ja aloja. Strategiaa ja toimeenpanosuunnitelmaa toteutetaan poikkihallinnollisesti, verkostomaisesti ja yhteistyörakenteita kehittäen. Kansalaisten kuuleminen on myös tärkeässä roolissa lapsistrategiatyössä.

Lapsistrategian keskeiset tavoitteet liittyvät lapsivaikutusten arviointiin, lapsibudjetointiin ja lasten osallisuuteen. Toimeenpanovaiheessa kehitetään  näihin materiaalia ja tehdään koulutusta yhteistyössä eri ministeriöiden ja virkamiestyöryhmän kanssa. Kansallisessa lapsistrategiatyössä on myös vahvasti mukana järjestöjen ja muiden toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus.

Lapsistrategia perustuu monialaiseen ja poikkihallinnolliseen työskentelyyn kansalaisten osallisuutta unohtamatta

Lapsistrategia pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsistrategian valmistelussa on ollut taustalla virkatyö, jota on tehty valtioneuvoston kansliassa ja sosiaali– ja terveysministeriössä. Valtioneuvoston kanslia asetti valmistelun ja toimeenpanon tukemiseen myös seurantatyöryhmän ja virkamiestyöryhmän. Lisätietoa virkamiestyöryhmästä ja seurantatyöryhmästä (stm.fi)

Järjestöt ovat aktiivisesti edistäneet lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemusta sekä lapsistrategian valmistelua Suomessa. Järjestöt ovat myös kehittäneet muun muassa lapsen oikeuksien, lapsivaikutusten ja lapsibudjetoinnin koulutusta sekä lasten osallisuutta osana omaa toimintaansa. Tämä työ on auttanut kansallisen lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa. Kansalaisjärjestöjen toivotaan aktiivisesti jakavan tietoa lapsistrategiasta omille jäsen- ja sidosryhmilleen, jotta tieto lapsistrategiasta saavuttaa mahdollisimman monet lapset, nuoret sekä aikuiset.

Myös kaikenikäiset kansalaiset lapset ja nuoret mukaan lukien ovat voineet vaikuttaa lapsistrategian valmisteluun. Lue lisää osallistamisesta osallistuminen ja tapahtumat-sivultamme.

Lapsistrategiassa on kaksi vaihetta

  1. Ensimmäisessä vaiheessa varsinaiseen lapsistrategiaan kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet. Tämä tehtiin parlamentaarisella valmistelulla komiteatyöskentelynä vuoden 2020 aikana. Lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021.
  2. Toisessa vaiheessa strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. Toimeenpanosuunnitelmaa varten kevään ja kesän 2021 aikana pidettiin lausunto- ja kuulemiskierros. Ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma julkaistiin lokakuussa 2021. Toimenpanosuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä.

Lue lisää Lapsistrategiasta