Järjestöt ja kansalaiset

Kuvassa lapsi istuu vanhempansa sylissä, kun terveydenhoitaja kuuntelee hänen rintakehäänsä stetoskoopilla

Suomi saa oman lapsistrategian: seuraa lapsistrategian julkistamista verkossa 23.2.

Lapsistrategia on pian täällä! Seuraa lapsistrategian julkistamista verkossa tiistaina 23.2.2021 klo 10.45-12.00. Suora lähetys on katsottavissa valtioneuvoston YouTube-kanavalla klo 10.30 alkaen. Tallenne tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin tällä lapsistrategian verkkosivustolla.

Tilaisuuden avaa kansallisen lapsistrategian parlamentaarisen komitean puheenjohtaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, ja lisäksi tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot komitean jäseniltä ja lapsiasiavaltuutetulta. Kansalaisille järjestetään oma tilaisuus 17.3.2021. Maaliskuun tapahtuma on erityisesti suunnattu lapsille ja nuorille.

Järjestöt vahvasti mukana lapsistrategiassa

Kansallisessa lapsistrategiatyössä on vahvasti mukana järjestöjen ja muiden toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus.

Kansalaisjärjestöjen toivotaan jakavan tietoa uudesta lapsistrategiasta omille jäsen- ja sidosryhmilleen, jotta tieto lapsistrategiasta saavuttaa mahdollisimman monet lapset, nuoret sekä aikuiset.

Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

YK:n lapsen oikeuksien komitea (lapsiasia.fi) totesi vuonna 2011, että Suomelta puuttuu kattava toimintapolitiikka ja toimintasuunnitelma sopimuksen täysimittaiseksi täytäntöön panemiseksi – eli siis kansallinen lapsistrategia. Tämä korjaantuu helmikuussa 2021, jolloin Suomen kansallinen lapsistrategia julkaistaan.

Järjestöt ovat aktiivisesti edistäneet lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemusta sekä lapsistrategian valmistelua Suomessa. Järjestöt ovat myös kehittäneet muun muassa lapsen oikeuksien, lapsivaikutusten ja lapsibudjetoinnin koulutusta sekä lasten osallisuutta osana omaa toimintaansa. Tämä työ on auttanut kansallisen lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa.

Kansallinen lapsistrategia lyhyesti

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (vnk.fi) on sitouduttu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan kansallisen lapsistrategian laatimiseen.

Strategian visiona on lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategialla varmistetaan, että lasten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti.

Lapsistrategiassa on kaksi vaihetta:

  • Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet. Strategiaa on valmisteltu parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 aikana.
  • Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. Ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2021

Lapsistrategia on yhteistä työtä

Kansallisen lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa tarvitaan meitä kaikkia. Valtioneuvoston kanslia on asettanut valmistelun ja toimeenpanon tukemiseen myös seurantatyöryhmän ja virkamiestyöryhmän.

Lue lisää Lapsistrategiasta