Julkaisut

Lapsistrategia ja sen valmistelu pohjautuvat laajaan selvitystyöhön lapsen oikeuksista sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnista Suomessa. Strategian toimeenpanoa varten laaditaan lisäksi taustamateriaaleja.

Tältä sivulta löydät työn tuloksena syntyneet keskeiset julkaisut. Alla olevien linkkien takaa löytyvät myös blogit ja tiedotteet sekä kaikki julkaisut aikajärjestyksessä.

Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma (syksy 2021)

Lapsistrategia (talvi 2021)


Eurooppalainen lapsitakuu

Ohjeistus kunnille sekä hyvinvointialueiden päättäjille, nuorisovaltuustoille ja viranhaltijoille (talvi 2022)

Lasten kuulemisen käsikirja lainvalmistelijoille (syksy 2021)

Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille (syksy 2021)

Lasten osallisuus (syksy ja talvi 2020, kesä 2021)

Lapsistrategian valmistelussa on tärkeää huomioida lasten ja nuorten ajatukset. Lasten ja nuorten osallisuuden toteuttaminen asettaa velvollisuuksia aikuisille, ja siksi strategiatyössä selvitetään osallisuuden perusteita ja toteutumista. Lasten ja nuorten – sekä myös aikuisten ja ammattilaisten – ajatuksia selvitettiin syksyllä 2020.

vaikutukset (kesä ja syksy 2020)

Koronavirusepidemia ja sen rajoittamiseksi tehdyt toimet ovat vaikuttaneet monella tavalla lasten oikeuksiin ja asemaan Suomessa. Lapsistrategian yhteydessä toimii 25.5.–31.10.2020 työryhmä. Se arvioi näitä vaikutuksia ja harkitsee erilaisia toimenpiteitä haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Oikeudellinen pohjatyö (kevät 2020)

Lapsistrategia nojautuu vahvasti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin ja muihin perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Keväällä 2020 ilmestyneessä julkaisussa on koottu yhteen nämä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet ja niitä koskevat kansainväliset suositukset.

Lapsen aika 2040 (2019)

Lapsistrategiaa pohjustava työ on alkanut vuonna 2018 Lapsen aika 2040 -hankkeella. Hankkeen tuloksena on julkaistu Lapsen aika 2040 -selvitys, joissa hahmotellaan eri mahdollisuuksia ja skenaarioita vuodelle 2040, sekä sitä tukeva tutkijaryhmän raportti.