Lapset ja nuoret

Kuvassa nuori korjaa polkupyörän rengasta keskittyneen oloisesti.

Kiitos kaikille lastensuojelukyselyyn vastanneille lapsille ja nuorille!

Lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus kertoa meille näkemyksistään lastensuojelusta ja vastata kyselyyn lastensuojelusta. Kiitos jokaiselle kyselyyn vastanneelle!

Kysely toteutettiin osana kansallisen lapsistrategian pilottia. Pilotin tarkoituksena on osallistaa lainvalmisteluun sellaisia lapsia ja nuoria, joilla on kokemusta lastensuojelusta. Lainvalmistelijat voivat käyttää kyselyn vastauksia apunaan, kun he tekevät muutoksia lastensuojelulakiin. Lakimuutoksella tavoitellaan entistä parempaa tukea lastensuojelun piirissä oleville lapsille ja nuorille heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.

Tutustu Lapsistrategiaan

Tunnetko sinä lapsen oikeudet?

Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille meille, myös kaikille lapsille. Tutustu lapsen oikeuksiin Lapsiasiavaltuutetun Lasten sivuilla tai Lapsen oikeudet -sivuilla.

Mitä ovat lapsen oikeudet ja mitä lapset ja nuoret ajattelevat niistä ja lapsistrategiasta? Katso video Tavoitteena kaikkien lasten Suomi YouTubessa tai alta.

Katso video, jossa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo lisää lapsistrategiasta. Katso Mikä lapsistrategia on? -video YouTubessa tai alta.

Miksi me tarvitsemme Suomeen lapsistrategian?

Yhdistyneet kansakunnat eli YK on tehnyt lapsen oikeuksien sopimuksen 1989 ja Suomi valtiona on siihen liittynyt vuonna 1991.

Suomen valtion on sopimuksen mukaan:

  1. toteutettava sopimuksen määräämät oikeudet
  2. huolehdittava, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet.

Lapsen oikeudet on meidän kaikkien tärkeä tuntea ja osata, jotta voimme noudattaa niitä niin päätöksenteossa kuin lasten arjessa.

Katso Jokainen lapsi on arvokas -video YouTubessa tai alta. Videossa kerrotaan lyhyesti lisää siitä, miksi lapsistrategia on luotu ja mitä oikeuksia lapsilla on.

Lapsistrategian tavoitteena on lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen

Lapsistrategialla lisätään lasten ja nuorten osallisuutta. On tärkeää luoda tapoja, joilla monenlaisten lasten osallisuus yhteiskunnassa vahvistuu.

Näiltä sivuilta löydät lisää tietoa siitä, mitä lapsistrategiatyö on.