Lapset ja nuoret

Kuvassa nuori korjaa polkupyörän rengasta keskittyneen oloisesti.

Tunnetko sinä lapsen oikeudet?

Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille meille, myös kaikille lapsille. Lapsilla on oikeus tietää omista oikeuksistaan! Tutustu lapsen oikeuksiin lapsiasiavaltuutetun Lasten sivuilla tai Lapsen oikeudet -sivuilla.

Mitä lapsistrategia tarkoittaa?

Lapsistrategia tarkoittaa aikuisten yhteistä näkemystä siitä, miten kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeudet tulisi huomioida Suomessa. Suomen kansallinen lapsistrategia perustuu Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Tutustu Lapsen oikeuksien sopimukseen lyhennettynä Unicef.fissä.

Kaikilla lapsilla on esimerkiksi oikeus hyvinvointiin, kokea itsensä hyväksytyksi sekä oikeus olla turvassa ja saada huolenpitoa. Lasten tulee saada vaikuttaa myös itselleen merkityksellisiin asioihin.

Mikä lapsistrategia on?

Lapsistrategia on ohjekirja siitä, miten lasten oikeuksia tulisi Suomessa toteuttaa. Se toimii pohjana lapsia ja perheitä koskevalle poliittiselle päätöksenteolle. Lapsistrategian avulla Suomesta tehdään maa, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia ja joka aidosti huomioi lapset ja perheet päätöksissään. Lapsistrategiasta löytyy käytännön ohjeita siihen, miten tähän tavoitteeseen päästään. Tutustu lapsistrategiaan! (pdf)

Katso Jokainen lapsi on arvokas -video YouTubessa tai yltä. Videossa kerrotaan lyhyesti lisää siitä, miksi lapsistrategia on luotu ja mitä oikeuksia lapsilla on.

Miksi me tarvitsemme Suomeen lapsistrategian?

Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että Suomen valtio toteuttaa lapsen oikeuksia ja huolehtii, että kaikki kansalaiset tuntevat ne. Lapsistrategian tarkoitus on varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa mainitut oikeudet toteutetaan Suomessa mahdollisimman hyvin.

Lapsen oikeudet on meidän kaikkien tärkeä tuntea ja osata, jotta voimme noudattaa niitä niin päätöksenteossa kuin lasten arjessa. Tutustu myös Lastensuojelun Keskusliiton Lapsen oikeudet lasten silmin -artikkeliin (lskl.fi). Artikkeli kertoo visuaalisesti siitä, miten hyvin lapset vuonna 2021 tuntevat oikeutensa.

Mitä aiheita lapsistrategiassa käsitellään?

Lapsistrategiaan kuuluu monta tärkeää teemaa kaikkien lasten kannalta.

 • lasten oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa
 • lasten osallisuus yhteiskunnassa
 • perheen riittävä toimeentulo
 • lasten vapaa-aika ja harrastukset
 • varhaiskasvatus ja koulutus
 • syrjintä
 • lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut
 • lasten läheis- ja vertaissuhteet
 • haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen
 • eriarvoisuuden torjunta
 • työn ja perheen yhteensovittaminen
 • lapsibudjetointi (= oman kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion tarkasteleminen lapsen oikeuksien näkökulmasta)
 • lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (= kunta, maakunta tai valtio arvioi päätöstensä ja toimintansa vaikutuksia lapsiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen)

""