Osallisuuskampanja lapsille ja nuorille

Kiitos ideoita lähettäneille ja äänestäjille – tulokset julkaistaan 14.2. klo 9.30 alkaen

Äänestys on päättynyt – kiitos vastauksistanne!

Äänestyksen tulos julkistetaan 14.2.2022 klo 9.30-10.30 Valtioneuvoston Youtube-kanavalla. Voit seurata Lapsistrategian äänestyksen tuloslähetystä verkkosivuillamme. Voit katsoa tallenteen myös myöhemmin.

Tilaisuuden juontaa Jussi-Pekka Rantanen ja juhlassa vierailee etäyhteydellä Putouksesta tuttu Ansa Kynttilä. Tilaisuudessa esiintyy myös Shed Helsingin musiikkiteatterin lapset ja nuoret.

Katso tuloslähetystä

Lisätietoa saameksi


Lapsi tai nuori, kerro miten sinä kehittäisit lasten ja nuorten oikeutta saada tietoa!

Kansallinen lapsistrategia pyytää lapsia ja nuoria kertomaan itselleen tärkeitä ideoita ja nostamaan esiin tapoja vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta saada tietoa. Mitä lapsistrategian nimissä pitäisi tehdä, jotta lapsen oikeudet tunnettaisiin paremmin ja niitä noudettaisiin kaikkien lasten elämässä?

Kampanjaan voi osallistua jokainen alle 18-vuotias lapsi tai nuori. Lähetä ideasi meille 19.11–19.12.2021 välisenä aikana oheisella lomakkeella. Osallisuuskampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

Lapsistrategian toimeenpanossa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja oikeutta tietoon

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia on valmistunut tänä vuonna ja nyt on tekojen aika. Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma sisältää 30 erilaista toimenpidettä, joilla lapsen oikeuksia vahvistetaan Suomessa. Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet lisäävät erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja heidän oikeuttaan tietoon.

Aikuisten näkemysten mukaan lasten oikeutta tietoon vahvistetaan seuraavilla toimenpiteillä:

 • Koulutuskokonaisuus aikuisille, jotka työskentelevät lasten kanssa.
 • Oma lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille.
 • Oppituntimateriaalia lapsen oikeuksista, jota voidaan käydä kouluissa läpi.

Mikä on sinun näkemyksesi? Kerro se meille ja osallistu kansallisen lapsistrategian osallisuuskampanjaan.

 

Miten voin osallistua?

Tällä Webropol-kyselylomakkeella pyydetään lapsia ja nuoria kertomaan itselleen tärkeitä ideoita ja nostamaan esiin tapoja vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta saada tietoa. Mitä lapsistrategian nimissä pitäisi tehdä, jotta lapsen oikeudet tunnettaisiin paremmin ja niitä noudettaisiin kaikkien lasten elämässä?

Kampanjaan voi osallistua jokainen alle 18-vuotias lapsi tai nuori. Ideana on, että lapset ja nuoret miettivät omia ideoita, joko itse tai yhdessä jonkun kanssa (kavereiden, koululuokan, harrastusryhmän, sisarusten tms.). Ideoita voi jättää myös useita. On myös mahdollista, että koulussa, harrastuksissa tai muissa lasten ja nuorten ryhmissä järjestetään työpajoja, joissa ideoita kerätään. Ohjeita työpajojen järjestämiseen löydät alempaa tältä sivulta.

Ideoita voi lähettää 19.11–19.12.2021 välisenä aikana. Ideoiden tulee olla käytännöllisiä, niiden pitää kohdistua lapsiin ja nuoriin yleisesti, ja ne pitää pystyä toteuttamaan vuoden 2022 aikana! Ideoita, jotka hyödyttävät vain yksittäisiä lapsia ja nuoria, kouluja tai alueita, ei voida toteuttaa.

Mitä tapahtuu?

Kun ideat on saatu, ne kaikki käydään läpi kahden valmistelijan toimesta ja toimitetaan sen jälkeen ennalta sovitusti raadille. Jos lapset ja nuoret tuottavat paljon samanlaisia ideoita, niin niitä voidaan yhdistää valmistelun aikana. Valmistelun jälkeen raadille toimitetaan sellaiset ideat, joiden toteuttaminen on mahdollista. Raadin jokainen jäsen antaa näille ideoille oman arvionsa pisteyttämällä ideat. Raadin jäsenet löydät alempaa tältä sivulta.

Raadin antaman pisteytyksen perusteella valitaan ne eniten pisteitä saaneet noin 10-12 ideaa, jotka tuodaan äänestykseen lapsille ja nuorille. Näistä ideoista lapset ja nuoret pääsevät äänestämään ne ideat, jotka viedään eteenpäin vuoden 2022 aikana. Parhaita ideoita voi äänestää lapsistrategian verkkosivustolla 26.1.–9.2.2022 välisenä aikana. Äänestyksen tulos julkistetaan helmikuussa 2022. Toteutukseen valitaan 2-6 ideaa riippuen siitä, kuinka paljon ideoita saadaan ja miten äänet ideoiden välillä jakautuvat.

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)

""

Ohjeet työpajojen toteutukseen

Alla olevia askeleita seuraamalla voit järjestää työpajan/työskentelyhetken lapsille ja nuorille, jossa he voivat ideoida ehdotuksia. Ehdotukset voidaan työskentelyn jälkeen koota joko yhdeksi ehdotukseksi tai ryhmältä voi tulla myös useampi ehdotus. Ehdotukset kirjataan lomakkeelle tällä sivulla.

Ideassa tulee kertoa:

 • Kuvaa lyhyesti, mikä idea on
 • Voit myös halutessasi kertoa, miksi se pitäisi toteuttaa
 • Jos on jo ajatus, kuka idean voisi toteuttaa, niin senkin saa kertoa

Ehdotuksia voi kerätä esimerkiksi:

 • Keskustelemalla
 • Haastattelemalla
 • Keräämällä ajatuksia kirjoittamalla

Työskentelyssä huomioitava:

 • Lapsille turvallinen tila
 • Huomioidaan monenlaiset näkökulmat
 • Muodostetaan yhteinen ehdotus, joka toimitetaan järjestelmään

Turvallisen tilan ohjeet:

 • Ollaan avoimia ja halutaan yhdessä miettiä asioita eteenpäin
 • Kunnioitetaan toisiamme. Annetaan toisille tilaa puhua, ei kiusata tai vähätellä toisten sanomisia
 • Kannustetaan toisiamme.
 • Rentoudutaan. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua, ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.
 • Puhutaan ymmärrettävästi. Etenkin aikuiset kiinnittävät huomiota siihen, miten puhutaan. Kysy, jos et ymmärrä!
 • Tämä on vapaaehtoista. Mihinkään ei ole pakko vastata ja aina saa lähteä pois, jos yhtään siltä tuntuu!

Raadin kokoonpano

Sihteereinä Laura Saarinen (Lapsistrategia) ja Elina Stenvall (SOS-Lapsikylä)

 • Johanna Laisaari, Kansallinen lapsistrategia (pj.)
 • Eero Löytömäki, Allianssi
 • Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutettu
 • Tuomas Kurttila, Helsingin ensikoti
 • Hanna Tulensalo, Pelastakaa Lapset
 • Onni Westlund, Pesäpuu
 • Johanna Olli, Turun yliopisto
 • Janette Grönfors, Romaniasiain neuvottelukunta
 • Sanna Valtonen, Turvapaikanhakijoiden tuki
 • Christina Gestrin, Folktinget
 • Lotte Telakivi, Seta
 • Anni-Sofia Niittyvuopio, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto

Osallisuuskampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

Heräsikö kysymyksiä?

Osallisuuskampanjasta voi kysyä lisätietoja Laura Saariselta, laura.e.saarinen@gov.fi, 050 476 5118.