Kiitos, että äänestit! Tack för att du röstade! Thank you for your vote!

Äänestyksen tulokset julkaistaan ystävänpäivänä 14.2.2022 lapsistrategian livelähetyksessä. Pysy kuulolla! Lisätietoa luvassa livelähetyksestä!

Palaa lapsistrategia.fi -etusivulle


Resultaten av omröstningen publiceras i barnstrategins livesändning på vändagen den 14 februari 2022. Håll dig uppdaterad! Mer information om livesändningen är på kommande!

Till Barnstrategin.fi -framsidan


The results of the votes will be announced in a livestream for the Child Strategy airing on Valentine’s Day on 14 February 2022. Stay tuned! More information will be revealed in the livestream.

To the frontpage