Eurooppalainen lapsitakuu

Tyttö ja poika käyttävät yhdessä tietokonetta.

Eurooppalaista lapsitakuuta toteutetaan Suomessa osana kansallista lapsistrategiaa

Euroopan neuvosto antoi kesällä 2021 suosituksen eurooppalaisen lapsitakuun perustamisesta. Lapsitakuun tarkoitus on tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään ja auttaa kohdentamaan investointeja lasten hyvinvointiin. Suomessa lapsitakuuta toteutetaan osana kansallista lapsistrategiatyötä, jonka toimeenpano on alusta alkaen sovitettu yhteen EU-strategian linjausten kanssa.

Lue lapsitakuun Suomen toimintasuunnitelma (valtioneuvosto.fi)

Lapsitakuu tarjoaa EU-maille välineitä ja ohjeita

EU:ssa lähes 18 miljoonaa lasta on köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa. Eurooppalainen lapsitakuu tarjoaa EU-maille välineitä ja ohjeita, jotta peruspalvelut olisivat Euroopassa kaikkien köyhyysvaarassa olevien lasten ulottuvilla. Jokainen jäsenmaa julkaisee lapsitakuun kansallisen toimintasuunnitelman.

Lapsitakuun kansallisen toimintasuunnitelman erityisenä tavoitteena on varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten pääsy peruspalveluihin. Lue lisää lapsitakuusta valtioneuvoston tiedotteesta (valtioneuvosto.fi)

Päivitämme sivustoa lapsitakuun edetessä!

Lisätietoja:

Eurooppalaisen lapsitakuun Suomen koordinaattori Johanna Laisaari, johanna.laisaari@gov.fi