Osallistu

Miksi osallisuus on tärkeää? Osallisuus on kuulumista, yhtenäisyyttä ja mukaan ottamista. Osallisuudessa tärkeää on kokemus yhteenkuuluvuudesta ja siitä, että jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen ääni on merkityksellinen.

Kuvassa kolme nuorta tekee ryhmätehtävää tietokoneluokassa. Taustalla on muita nuoria.

Lapset ja nuoret osallistuivat lapsistrategian valmisteluun vuonna 2020 – lue raportti heidän näkökulmistaan osallisuuteen!

Vuoden 2020 aikana lapsistrategian valmistelussa kerättiin näkökulmia lapsilta ja nuorilta sekä sähköisellä kyselyllä että työpajatyöskentelyllä. Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt vastausten pohjalta julkaissut tuoreen raportin Lasten ja nuorten osallisuus kansallisessa lapsistrategiassa – Osa 3: Lasten ja nuorten näkökulmia osallisuudesta.

Raporttiin on koottu lasten ja nuorten ajatuksia osallisuudesta. Raportissa tarkastellaan myös lasten ja nuorten näkökulmien suhdetta kansalliseen lapsistrategiatyöhön. Työskentelyn taustaa ja toteutusta on kuvattu kahdessa aiemmassa julkaisussa. Linkit kaikkiin raporttisarjan osiin löydät julkaisut-sivultamme.

Lue osallisuusraporttisarjan osa 3 Valtioneuvosto.fissä

Lapsistrategian seurantatyöryhmän työpajasarja tukee toimeenpanon onnistumista

Kansallisen lapsistrategian seurantatyöryhmä käynnisti työpajasarjansa ”Lapsistrategian toimeenpanon onnistumisen elementit” -työpajalla maanantaina 17.5.2021 klo 9-11.30. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli rakentaa yhteistyötä lapsistrategian toimeenpanon onnistumiseksi ja tunnistaa toimeenpanon onnistumisen elementtejä valtakunnan tasolla, sekä alueellisella että arjen toimijoiden tasolla. Lue Hanna Heinosen ja Riitta Särkelän blogi, jossa he kokoavat ajatuksensa yhteisestä työskentelystä työpajassa.

Työpajat jatkuvat myöhemmin tänä vuonna, jos jäit tällä kertaa ulkopuolelle. Muista järjestettävistä työpajoista tiedotamme lähempänä tilaisuuksia.

Syksyllä 2020 toteutettiin osallisuuskysely lapsille, nuorille ja aikuisille

Syksyllä 2020 toteutettiin osallisuuskysely lapsille, nuorille ja aikuisille. Voit tutustua kyselyn tuloksiin osallisuusraporttisarjan kolmannessa osassa Lasten ja nuorten näkökulmia osallisuudesta (valtioneuvosto.fi). Linkit kaikkiin raporttisarjan osiin löydät julkaisut-sivultamme.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tack till alla som besvarat enkäten! We would like to thank everyone who responded to the survey! Giitu buohkaide jearahallamii vástideaddjiide! Спасибо всем за участие в опросе! Way mahadsan yihiin dhammaanba dadka ka qaybqaatay ka jawaabista su’aalahaan.

Katso Miten lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa? -video YouTubessa tai alta. Videolla käsitellään syksyllä 2020 tehdyn osallisuus-kyselyn tuloksia lasten ja nuorten näkökulmasta.

Lapsistrategialla halutaan lisätä osallisuutta

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta Suomessa. Lapsistrategian avulla edistetään lapsen osallisuutta ja luodaan tapoja, joilla kaikkien lasten ja nuorten osallisuus yhteiskunnassa vahvistuu. Strategialla lisätään myös aikuisten ymmärrystä lasten osallisuudesta.

Syksyn 2020 aikana järjestettiin lasten osallisuustyöpajoja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Lapsistrategian sähköinen kysely lapsille, nuorille ja aikuisille toteutettiin syys–lokakuussa 2020. Kyselyn avulla pyrittiin saamaan selville, millaisia asioita lasten ja nuorten mielestä täytyy edistää, jotta Suomi olisi lapsille hyvä paikka elää sekä ovatko lapset kuulleet omista oikeuksistaan.

Käy tutustumassa myös lasten ja nuorten, järjestöjen ja kansalaisten sekä viranomaisten omiin sivuihin. Löydät myös lapsistrategian julkaisuja sekä taustatietoa lapsistrategiasta verkkosivuiltamme.

Heräsikö kysymyksiä?

Lapsistrategian osallisuustyöstä voi kysyä lisätietoja Laura Saariselta, laura.saarinen@stm.fi, 050 476 5118.