Yleistä

Kuvassa kaksi lasta leikkii ulkona puistossa tai metsässä. He tutkivat ison haavin sisältöä.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021

Vuoden 2020 aikana valmisteltu kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021. Strategian tavoitteena on varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet toteutetaan Suomessa mahdollisimman hyvin. Strategian pohjatyö alkoi jo vuonna 2018 Lapsen aika 2040 -työllä.

Lataa lapsistrategia (pdf)

Katso kansallisen lapsistrategian julkaisutilaisuus tallenteena!

Lapsistrategia julkaistiin 23.2.3021 ja sen kunniaksi järjestettiin julkaisutilaisuus, jonka voit katsoa tallenteena. Katso tallenne julkaisutilaisuudesta YouTubessa.

Miksi lapsistrategiaa tarvitaan?

Lapsilla menee Suomessa enimmäkseen hyvin, mutta lasten oikeuksien toteutumisessa on myös monia haasteita. Erilaiset päätökset ja toimet vaikuttavat lasten asemaan, mutta näitä vaikutuksia ei aina arvioida riittävän huolellisesti etukäteen eikä lasten mielipiteitä ja näkemyksiä huomioida johdonmukaisesti. Tutkimuksissa on noussut esiin, että monet lapset ja nuoret kokevat syrjintää tai yksinäisyyttä. Kaikki lapset eivät myöskään saa tarvitsemaansa tukea tai palveluja.

Lapsistrategian visio

Lapsistrategian visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen Suomi, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia. Strategiaa on valmisteltu  parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 aikana.  Strategia auttaa määrittämään tarkemmat toimenpiteet lasten aseman parantamiseksi. Nämä toimenpiteet kootaan hallituskausittain laadittavaan toimeenpanosuunnitelmaan.

Osallistuminen

Lapset, nuoret ja aikuiset on otettu mukaan lapsistrategian valmisteluun. He ovat päässeet vaikuttamaan valmisteluun kertomalla ajatuksiaan lasten asemasta ja oikeuksista syksyllä 2020 järjestetyssä sähköisessä kyselyssä. Syksyn 2020 aikana järjestettiin myös lasten osallisuustyöpajoja yhteistyössä järjestöjen kanssa.  Lue lisää osallistumisesta sivuiltamme.

Voit myös perehtyä strategian valmisteluvaiheessa kertyneeseen tietoon Julkaisut-sivulla.