Yleistä

Kuvassa kaksi lasta leikkii ulkona puistossa tai metsässä. He tutkivat ison haavin sisältöä.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021

Vuoden 2020 aikana valmisteltu kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021. Strategian tavoitteena on varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet toteutetaan Suomessa mahdollisimman hyvin. Strategian pohjatyö alkoi jo vuonna 2018 Lapsen aika 2040 -työllä.

Lataa lapsistrategia (pdf)

Mikä lapsistrategia on?

Lapsistrategian tarkoitus on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa ja lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsistrategia on visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta ja se perustuu tietoon ja tutkimukseen. Lapsistrategiaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila Suomessa sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi.

Kansallinen lapsistrategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lisäksi strategia huomioi perheet, joissa lapset elävät, sekä lapsuuden ja aikuisuuden välissä olevat nuoret aikuiset.

Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen, joilla kunnioitetaan kaikkien lasten oikeuksia, otetaan lapset vahvasti huomioon yhteiskunnassa ja tuetaan lasten hyvinvointia. Lue STM:n tiedote lapsistrategian julkaisusta (stm.fi).

Katso oheinen video, jolla lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo, mikä on lapsistrategia ja miksi se on haluttu luoda Suomeen! Katso Mikä lapsistrategia on -video YouTubessa.

Lapsistrategian visio

Lapsistrategian visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen Suomi, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia. Strategiaa on valmisteltu parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 aikana. Strategia auttaa määrittämään tarkemmat toimenpiteet lasten aseman parantamiseksi. Nämä toimenpiteet kootaan hallituskausittain laadittavaan toimeenpanosuunnitelmaan.

 

Graafissa esitetään aikajanalla, kuinka valmistelutyö on aloitettu 2018-2020. Vuonna 2020 parlamentaarinen komitea on valmistellut lapsistrategian (osa 1). Vuosina 2020-21 valmistellaan toimintasuunnitelmaa (osa 2).

Kuva: Kansallisen lapsistrategian valmistelun rakenne.

 

Miksi lapsistrategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa tarvitaan?

Lapsistrategian tavoitteena on luoda aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi – kaikkien lasten Suomi! Lapsilla menee Suomessa enimmäkseen hyvin, mutta lasten oikeuksien toteutumisessa on myös monia haasteita. Erilaiset päätökset ja toimet vaikuttavat lasten asemaan, mutta näitä vaikutuksia ei aina arvioida riittävän huolellisesti etukäteen eikä lasten mielipiteitä ja näkemyksiä huomioida johdonmukaisesti. Tutkimuksissa on noussut esiin, että monet lapset ja nuoret kokevat syrjintää tai yksinäisyyttä. Kaikki lapset eivät myöskään saa tarvitsemaansa tukea tai palveluja.

Lapsistrategia ohjaa hallituskausittain laadittavaa toimeenpanosuunnitelmaa. Strategian toimeenpanolla varmistetaan, että kaikkien lasten oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti. Toimeenpanosuunnitelmalla vaikutetaan siihen, miten strategian linjauksia edistetään hallituskauden aikana.

Voit myös perehtyä strategian valmisteluvaiheessa kertyneeseen tietoon Julkaisut-sivulla. Katso alta myös Tavoitteena kaikkien lasten Suomi -video tai katso video YouTubessa. Löydät lisää videoita lapsistrategiasta Lapsen oikeuksien Youtube-kanavalta!

Heräsikö kysymyksiä?

Lapsistrategiasta voi kysyä lisätietoja Laura Saariselta, laura.e.saarinen@gov.fi, 050 476 5118.

 

Kuva: Lapsistrategian asema lapsia koskevan päätöksenteon ja toiminnan perustana ja kehällä.