Yleistä

Kuvassa kaksi lasta leikkii ulkona puistossa tai metsässä. He tutkivat ison haavin sisältöä.

Kansallinen lapsistrategia valmisteilla

Suomeen valmistellaan vuonna 2020 kansallinen lapsistrategia. Strategian tavoitteena on varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet toteutetaan Suomessa mahdollisimman hyvin. Strategian pohjatyö on alkanut jo vuonna 2018 Lapsen aika 2040 -työllä.

Miksi lapsistrategiaa tarvitaan?

Lapsilla menee Suomessa enimmäkseen hyvin, mutta lasten oikeuksien toteutumisessa on myös monia haasteita. Erilaiset päätökset ja toimet vaikuttavat lasten asemaan, mutta näitä vaikutuksia ei aina arvioida riittävän huolellisesti etukäteen eikä lasten mielipiteitä ja näkemyksiä huomioida johdonmukaisesti. Tutkimuksissa on noussut esiin, että monet lapset ja nuoret kokevat syrjintää tai yksinäisyyttä. Kaikki lapset eivät myöskään saa tarvitsemaansa tukea tai palveluja.

Lapsistrategian visio

Lapsistrategian visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen Suomi, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia. Strategiaa valmistellaan nyt parlamentaarisessa komiteassa, ja se valmistuu vuoden 2020 lopussa. Kun strategia on valmistunut, se auttaa määrittämään tarkemmat toimenpiteet lasten aseman parantamiseksi. Nämä toimenpiteet kootaan hallituskausittain laadittavaan toimeenpanosuunnitelmaan.

Osallistuminen

Lapset, nuoret ja aikuiset ovat jo päässeet vaikuttamaan lapsistrategian valmisteluun kertomalla ajatuksiaan lasten asemasta ja oikeuksista syksyllä 2020 järjestetyssä sähköisessä kyselyssä. Syksyn 2020 aikana järjestettiin lasten osallisuustyöpajoja yhteistyössä järjestöjen kanssa.  Lue lisää osallistumisesta sivuiltamme.

Voit myös perehtyä strategian valmisteluvaiheessa kertyneeseen tietoon Julkaisut-sivulla.