Skolor

 

 

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka som inriktar sig på småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundskolan och under veckan bekantar vi oss på brett plan med Barnets rättigheter. Veckan genomförs årligen i november kring Barnkonventionsdagen, men innehållet är tillgängligt under hela verksamhetsåret.

Målet med Veckan för barnets rättigheter är att eleverna och skolpersonalen bättre känner till Barnkonventionen och tillämpar skyldigheterna i konventionen i skolans vardag och i all praxis inom fostran.

Även grunderna i läroplanen 2016 för den grundläggande utbildningen förutsätter att barnets rättigheter beaktas utöver i undervisningsinnehållet också i all verksamhet i skolan. FN:s konvention om barnens rättigheter, som i år fyller respektingivande 30 år är inte enbart ett juridiskt dokument, utan den kan fungera som en riktgivande princip inom skolans vardag.

Arbetet i en människorättsbaserad skola grundar sig på principerna om respekt för människovärdet, jämbördighet, jämlikhet, icke-diskriminering och delaktighet. Det är en omgivning där man undervisar i, respekterar, skyddar och främjar mänskliga rättigheter samt som gör alla personer delaktiga i skolans liv, oavsett deras ställning eller roll i skolsamfundet. Om vår människorättsfostran är framgångsrik fostrar vi barn och ungdomar till individer som respekterar människovärdet.

I skolorna bekantar eleverna sig med Barnkonventionen redan från första klassen. Vi har på webbplatsen Veckan för barnets rättigheter sammanställt uppgiftspaket, med vilka du enkelt kommer i gång med temat med barn på olika klassnivåer.

Materialet har indelats i tre avsnitt: 1) barnets rättigheters historia, 2) konventionen om barnets rättigheter och 3) rätten att vara sig själv. Varje avsnitt innehåller en färdig timplan som hjälp vid behandlingen av temat, enskilda uppgifter under lektioner och länkar där man kan söka mer information.

I materialet har också beaktats delområden för mångsidig kompetens. Eleverna styrs till förmåga att tänka och lära sig (K1) samt betydelsen av kulturell och kommunikativ kompetens (K2) understryks. Bland uppgifterna finns också övningar i multilitteracitet (K4) samt teman i förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7). Uppgifterna har planerats så att man i dem utnyttjar i deltagande (L7) pedagogik och digital kompetens (K5).

Bland uppgifterna hittar du bland annat kahoot-frågesport, QR-kodorientering, ordförklaringsspel, diskussionskort, teckningsuppgifter och ett kom ihåg-spel!

Anmäl dig till temaveckan här!

Se materialet för 2010 här.