Bekant animationsfigur

Mål

 • Vi bekantar oss under Veckan för barnets rättigheter med temat ”Barnets rätt att vara sig självt”
 • Vi lär oss att identifiera våra egna särdrag och starka sidor
 • Vi lär oss att planera en bitanimationsfigur
 • Vi övar skapande arbete och att uttrycka oss kreativt

Längd

45 minuter

Redskap 

 • Bilder på figurer ur bekanta animationer och tecknade serier
 • Kartong, tuschpennor, sax och diverse pysselsaker, t.ex. tyg, tråd, glänsande papper osv.
 • Ett exempel på en animationsfigur som läraren gjort kan vara till nytta

Verksamhet 

Undersök tillsammans bilder på animations- eller seriefigurer som är bekanta för alla. Fundera på hurdan en bra animationsfigur är? Vilka drag gjorde Kalle Anka rolig och intressant? Vilka egenskaper har Bart Simpson eller Spindelmannen? Hur kan karaktärsdrag hos olika animationsfigur beskrivas? Hurdana miner har de?

Obs! 

Miner och kroppsspråk hos olika figurer kan ses exempelvis med undervisningsmaterial i Ilpo Koskelas Pieni opas sarjakuvien piirtämiseen (på finska): https://www.lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2016/02/piirtamisopas20s1.pdf

Diskutera sedan temat i Veckan för barnets rättigheter ”Barnets rätt att vara sig självt”.

 • Vilka särdrag gör din vän intressant?
 • Varför behövs det olika människor?
 • Vad innebär att var och en har rätt att vara sig själv?
 • Vilka drag gör just dig unik?

Efter diskussionen gör varje elev en bitanimationsfigur om sig själv. Fäst särskild uppmärksamhet på hur figurerna beskriver din egen person. Vilka av dina drag vill du understryka i din figur? Det lönar sig att överdriva de valda dragen. Planera olika miner och rörelser för figurerna.

Samla ihop omsorgsfullt de färdiga figurerna och alla deras delar.

Obs! 

I bitanimationer är figurerna pappersdockor som gjorts av kartong. Rörelserna görs på ett jämnt plan, (dvs. på golv eller bord) under kameran. Det går snabbare att göra bitanimationen, om man färdigt för figuren klipper och ritar olika huvuden med olika miner. Figurens olika delar, såsom huvud, armar, ben eller vingar görs av separata lösdelar, så att delarna kan röra på sig hur som helst.

I en bitanimation finns många lösa delar, därför vore det bra om figurerna är tillräckligt stora (15–20 cm). Åtminstone för de yngsta deltagarna kan det vara onödigt svårt att röra på små ögon och andra detaljer. Om man så vill kan figurens armar och ben fästas med häftmassa i kroppen, så att figuren får rörliga ”leder”.