Flaggning

Övrigt innehåll: Videoanimation om delaktighet | Bakgrundsmaterial | Timplaner | Morgonsamlingar | Affischer | Diplomer | Flaggning | Bjud in lokala medier | Ge respons

Flagga för barnets rättigheter 20.11.2018!

Planera tillsammans med barnen en flaggningsceremoni i er smak för att fira Veckan för barnets rättigheter. Barn är kreativa och de kommer ofta med många fina idéer, om de får möjligheten! Under ceremonin kan utnyttjas material som finns på webbplatsen www.veckanforbarnetsrattigheter.fi eller använda en färdig plan.

I år finns det en särskilt orsak att fira. Universitetets almanackbyrå beslutade i augusti, att Barnkonventionsdagen äntligen blir en officiell flaggningsdag år 2020.

Barnen själva har varit aktiva för att få Barnkonventionsdagen i kalendern. Läs mer:

Tips för flaggningsceremonin av elever i klass 5 i Pateniemen koulu i Uleåborg:

  • Under ceremonin ska det finnas bra musik.
  • Ceremonin får inte ta för länge.
  • Ceremonin ska inte innehålla allt för svåra ord eller termer, som är svåra att förstå.
  • Eleverna ska tas med i planeringen.
  • Eleverna läser själva de texter som de valt.
  • Ceremonin får inte vara för officiell.

Kom också ihåg:

  • Om vädret är dåligt och flaggstången finns på en dålig plats, så ska det inte behöva störa firandet!  Exempelvis kan några elever tillsammans med ett par vuxna hissa flaggan och den egentliga ceremonin kan firas tillsammans i t.ex. gymnastiksalen eller i de egna klasserna.
  • Med Plan International Finlands video ”Nyt kuuntele mua” (på finska) kan ni lätt gå igenom artiklarna i Konventionen om barnens rättigheter sjungande tillsammans. Till låten finns också noter och med noterna finns en dans i anslutning till låten.
  • Video: https://youtu.be/c9o0VHsu3zc
  • Noter och dans: http://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2016/09/NKM-NUOTIT.pdf