Flipbook om mig själv

Mål 

  • Vi bekantar oss under Veckan för barnets rättigheter med temat ”Barnets rätt att vara sig självt”
  • Vi undersöker hur människor är olika och unika samt beteendesätt
  • Vi övar grunder i att levandegöra en bild

Längd: 45 min

Redskap

  • A4-papper, blyertspennor och färgpennor
  • Datorer och internetförbindelse

Verksamhet 

Läs först i MLL:s Nuortennetti artikeln Uskalla olla oma itsesi (på finska) (https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/mielen-hyvinvointi/hyva-mina/uskalla-olla-oma-itsesi/). Diskutera tillsammans artikeln.

Hjälpfrågor 

  • Vad betyder god självkänsla?
  • Hur känns det att uppleva att man är annorlunda än andra?
  • Varför behövs olika människor?
  • ur HHur kan ni tillsammans säkerställa att var och en får känna att de är godkända precis som de är?

 

Dela upp eleverna i smågrupper. Diskutera i grupperna om beteendesätt som är typiska för var och en. Vilka rörelser eller miner är typiska för dig? Hur rör sig ditt ansikte när du ler? Av hurdant beteende, hurdana miner eller hurdant kroppsspråk känner andra igen dig? Vad gör just din karaktär speciell? Kom ihåg att föra en positiv diskussion.

Sedan ska ni göra en flipbook om er själva. Med flipbooken kan man prova på att enkelt levandegöra en bild. Rita i flipbooken en bild av dig själv och beskriv med hjälp av flipbooken en rörelse, min eller ett beteende som är typisk för dig.

Anvisningar om hur du gör en liten flipbook finns på adressen (på finska) https://peda.net/kannus/jvk/oppiaineet2/kuvataide/eo7/kuvataide-7-lk/5kuvaus/30-teht%C3%A4v%C3%A4

Presentera din färdiga flipbook för de andra. Beskriver den dig själv? Fundera till sist om en människas personlighet kan beskrivas med två bilder.

Tilläggsuppgift  

Hur skulle du berätta för en annan person att du bryr dig? Gör ett animerat Alla hjärtans dag-kort till en människa som är viktig för dig. Som figur på kortet finns en animerad gestalt av dig själv.

Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=cIQ1PnPdWlg