Bakgrundsmaterial

Övrigt innehåll: Videoanimation om delaktighet | Bakgrundsmaterial | Timplaner | Morgonsamling | Affischer | Diplomer | Flaggning | Bjud in lokala medier | Ge respons

Lärare – så här ger du dina elever möjlighet att delta

Du vet väl om att du som lärare har en skyldighet  att ta reda på och lyssna på elevernas åsikter.  Det är bra att lyssna på eleverna, eftersom ni då tillsammans kan förbättra atmosfären i skolan och fatta bättre beslut där. Eleverna känner sig mer motiverade att studera när de kan påverka innehållet, sätten och miljön för lärandet. Den här brochyren ger dig information om barnets rätt att bli hörd. Du får också tips om hur du kan ge dina elever möjlighet att delta.

Känner du till barnens  mänskliga rättigheter?

Den här brochyren ger dig information om FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnens delaktighet – Vad betyder det?

Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter tillförsäkrar att varje barn har rätt att utrycka sin åsikt fritt i alla frågor som gäller barnet och har rätt att få sin åsikt beaktad. I artikel 12 används inte uttryckligen ordet delaktighet, men FN:s kommitté för barnets rättigheter har konstaterat att i praktiken är det fråga om just detta. Delaktighet som power point-presentation: Barnens delaktighet

Enkäten Hälsa i skolan genomförs udda år i hela landet

Bekanta dig också med resultaten från Skolhälsoenkäten och utnyttja dem i undervisningen. Resultatet av enkäten Hälsa i skolan 2017>>