Levande kompisbild

Längd: 60 min

Mål 

 • Vi undersöker hur människor är olika och unika samt beteendesätt
 • Vi lär oss grunderna i en bitanimation
 • Vi övar oss att använda ett animationsprogram med en pekdator
 • Vi övar oss i att arbeta i grupper och i kreativ samverkan

Redskap 

 • Färdiga animationsfigurer från den tidigare uppgiften
 • Pekdatorer eller smarttelefoner, som har animationsprogrammet Stop Motion
 • Färgat papper eller färgad kartong av storleken A2

Verksamhet 

Dela in grupperna i smågrupper. Varje medlem av gruppen ska ha kvar sina animationsfigurer. Dessutom får varje grupp tillgång till en pekdator.

Gå tillsammans igenom arbetsskedena inom animeringen:

 1. Pekdatorn ska fästas ordentligt i sin ställning, så att den hålls på plats.
 2. Ni väljer en startuppställning, bildvinkel och avgränsning av bilden. I början av animationen lönar det sig att fota 5–10 bilder av enbart startuppställningen.
 3. Figurerna ska flyttas endast litet åt gången (cirka 50 mm). Efter varje rörelse flyttar eleverna sina händer åt sidan och tar sedan en bild.

Gruppernas uppgift är att av sina figurer animera en max 1 minut lång levande kompisbild. Animationsfigurerna placeras i bilden som en kompisbild och för dem animeras olika rörelser, olika miner och annat beteende. Meningen är att figurernas animerade rörelser uttrycker personliga karaktärsdrag och berättar hurdan person det är fråga om.

Se de färdiga rörliga kompisbilderna och diskutera tillsammans.

Hjälpfrågor 

 • Var det lätt/svårt att animera den egna figuren?
 • Hur fungerade arbetet i gruppen?
 • Hur förmedlades de olika gestalternas personliga drag i de färdiga alstren?
 • Hur skiljde sig de olika animationsfigurerna från varandra?
 • Förmedlade de levande kompisbilderna några uppfattningar om verkligheten?
 • Vad är fördelen med att det i klassen finns olika slags människor?
 • Förverkligas allas rätt att vara sig själv i er klass? På hur sätt?
 • Hur kan var och en för egen del förbättra skolkompisarnas möjlighet att vara sig själva?