Minidokumentär

Längd: 2 x 45 min

Mål 

 • Vi bekantar oss under Veckan för barnets rättigheter med temat ”Barnets rätt att vara sig självt”
 • Vi undersöker hur människor är olika och unika på sitt sätt
 • Vi lär oss grunderna i dokumentärfilmer och videoberättande
 • Vi övar videofotografering och att uppträda framför kamera

Redskap

 • Pekdatorer eller elevernas egna smarttelefoner
 • Internetförbindelse

Verksamhet

Diskutera först tillsammans temat i Veckan för barnets rättigheter ”Barnets rätt att vara sig självt”.

Hjälpfrågor

 • Vad är Veckan för barnets rättigheter? Vad är FN:s konvention om barnets rättigheter?
 • Varför behövs temaveckan för barnets rättigheter?
 • Hur borde människor bete sig på så sätt att var och en kunde vara sig själv?
 • Vad innebär det att var och en är unik?
 • Hur kan man behandla människor jämlikt?

Dela sedan ut till varje elev ett papper. Var och en svarar självständigt och skriftligt på följande frågor.

 1. Hurdan är jag?
 2. Vad kan jag? Vad är jag bra på?
 3. På hur sätt är jag personlig/unik?

Dela upp er i par och förverkliga utifrån elevernas svar små dokumentära videor, där var och en får berätta om sig själv och sin personlighet. Dela ut till varje par en pekdator eller en smarttelefon. Paren fotograferar varandras videor.

Var och en får välja vad de vill säga på sin video. Dessutom får var och en välja fotograferingsplatsen för sin video och hur bilden avgränsas. Den färdiga videon får vara högst en minut lång och ska fotas med en tagning. Något redigeringsprogram behövs alltså inte.

Det är viktigt att varje elev uppträder på sin egen video, trots att det känns svårt. Kom överens om att färdiga videor inte visas för hela klassen, men att de ska lämnas in till läraren på avtalat sätt. Om ni vid fotograferingen använder elevernas egna smarttelefoner, kontrollera att videorna raderas från telefonerna, efter att de först skickats till läraren.

I slutet av lektionen samlas alla tillsammans och diskuterar hur det kändes att uppträda inför kameran och att berätta om sig själv. Vad kändes svårt i videouppgiften och vad kändes lätt? Varför känns det mera spännande att uppträda inför video än att bara vara normalt? Avslöjade den färdiga videon drag hos er, som ni normalt inte berättar för era klasskamrater?

Fundera också på hurdan respons ni skulle vilja få om era videor? Hurdan respons skulle få dig att känna att de andra accepterar dig sådan som du är?

Obs!

Som bakgrundsmaterial i uppgiften kan ni utnyttja det material som finns i Mediakasvatuskeskus Metkan vinkkejä videoblogeihin (på finska): http://mediametka.fi/oppimateriaali/vinkkeja-videobloggaukseen/