Undervisningsmaterial 2018

År 2018

Du kan bekanta dig med materialet från förra året via länkarna nedan:

Bekanta dig först med Guide for lärare. I guiden berättar vi vad allt som händer under veckan och hurdana material som är tillgängliga. Du hittar alla material och uppgifter via länkarna nedan. Undervisningsmaterialet har huvudsakligen riktats till elever i lågstadiet, men en del av materialet kan utnyttjas också på andra klasstadier

Ha en trevlig Vecka för barnets rättigheter!

1.      Se videoanimationen om delaktighet.

2.      Läs igenom bakgrundsmaterialen

3.      Välj uppgifter

  • färgläggningsuppgifter  för elever i klass 1–2 
  • korsord och ordspel
  • Uppgiften Förändring i klassen
  • Kahoot-spel

 4.      Bekanta dig med timplanerna

5.      Välj morgonsamlingar

6.      Skriv ut affischer!

7.      Skriv ut diplom och Wilma-meddelande 

8.      Kom ihåg att flagga!

9.      Bjud in lokala medier

10.   Ge respons