Upgifter

Övrigt innehåll: Videoanimation om delaktighet| Bakgrundsmaterial| Timplaner | Morgonsamlingar| Affischer | Diplomer | Flaggning | Media | Ge respons

Diskussionkort (pdf)>>

Förändring i klassen (pdf)>>

Syftet med övningen är att tillsammans fundera på vad eleverna själva vill förbättra eller utveckla i sin klass och därefter genomföra förändringen. Övningen kan genomföras under dera dagar. I bästa fall leder övningen till att man i klassen åstadkommer en mer bestående förändring eller till och med en förändring i verksamhetskulturen. Övningen kan genomföras också om inte hela skolan deltar firandet av Veckan för barnets rättigheter. Om ni så vill kan ni endast genomföra delar av övningen.

Hitta ord: Hur många ord i anslutning till barnets rättigheter hittar du (pdf)?

Korsord: Till vem hörs barnens rättigheter?


Färgläggningsuppgifter:

Färgläggningsuppgift 1
Färgläggningsuppgift 2
Färgläggningsuppgift 3

Kahoot-frågesport med smartapparat under Veckan för barnets rättigheter

Under Veckan för barnets rättigheter kan Kahoot spelas av elever i klass 1–2, klass 3–4 och klass 5–6.

Kahoot Barnets rättigheter för elever i klass 5–6: https://play.kahoot.it/#/k/17befc70-8694-4d22-a86f-80e17051612e

Kahoot Barnets rättigheter för elever i klass 3–4: https://play.kahoot.it/#/k/28c8596b-a0e0-4452-b212-82f866b0c1f6

Kahoot Barnets rättigheter för elever i klass 1–2: https://play.kahoot.it/#/k/7e1cf04a-ab45-439e-856e-1ee2216df6e1

Kahoot är en webbaserad applikation för frågor och frågesport, vars pedagogik baserar sig på speltänkande. Kahoot fungerar med olika slags terminalapparater och operativsystem.

Lärarna använder Kahoot-tjänsten på webbplatsen getkahoot.com och eleverna på webbplatsen kahoot.it. Läraren ska registrera sig i tjänsten, eleverna behöver inte göra det. Kahooterna för Veckan för barnets rättigheter finns efter registreringen under ämnesordet #lapsenoikeuksienviikko. i övre balken under menyn ”Public”.

Om du vill spela spelet ska du klicka på ikonen Play. Efter detta frågar webbplatsen om du vill spela spelet ensamt eller om det är fråga om ett teamspel. Om varje elev spelar spelet ensamt ska eleven välja “Classic”.

På spelets huvudsida ser du spelets pin-kod, som visas för eleverna. Eleverna skriver pin-koden på sidan kahoot.it och kan där kan eleven skapa sitt eget spelnamn varefter spelet kan börja.

Spelets frågor och symbolernas betydelse syns via lärarens skärm. Eleverna ser med sina apparater endast symbolerna för svaren.

Då svarstiden tar slut, meddelar programmet de rätta svaren. Då spelet tar slut, ser man vem som svarat snabbast och vem som fått flest rätta svar.

Läs mer: https://opinsys.fi/wp-content/uploads/2017/02/Kahoot-kysely.pdf