Kom ihåg-lista för arrangörer av evenemang

 

Vem som helst kan under Veckan för barnets rättigheter ordna verksamhet t.ex. i form av evenemang i klubbar eller inom andra hobbyer eller exempelvis inom eftermiddagsverksamhet. Evenemang kan ordnas till exempel i en organisations egna lokaler, i ett köpcenter eller på andra offentliga platser. Innehållet i evenemanget borde passa ihop med temat i Veckan för barnets rättigheter, som i år är barnets rätt att vara sig självt.

Kom ihåg-lista för arrangörer av evenemang:

 • Fundera igenom och välj en plats där du kan ordna ditt evenemang (kontakta t.ex. ett köpcenter).
 • Välj innehållet i evenemanget (läs exempel nedan!) och en exakt tidpunkt. Innehållet i evenemanget borde passa ihop med temat i Veckan för barnets rättigheter.
 • Be med också andra aktörer.
 • Anmäl ditt evenemang med blanketten nedan, så inför vi evenemanget på listan.

Exempel på evenemang:

 • Styrke- eller Jagvägg
  • Be barn att fundera på sina starka sidor eller bra egenskaper och att skriva ner dem på papper. Dessa papper fästs sedan på en stor vägg.
 • Photobooth / fotograferingsplats
  • Fotograferingsvägg, där det finns all slags rekvisita för barn (accessoarer, bakgrunder, tillbehör – rekvisita kan också laddas ned här). Varje barn får själv välja sin rekvisita och sedan tar vi foton!
 • Självbildsteckning
  • Vi låter barnen teckna en självbild. Barnen påminns om då de tecknar att de ska komma ihåg sina goda egenskaper. Av teckningarna kan sedan göras en utställning!
 • Bygga en kropp
  • Av olika kroppsdelar sammanställs (det behövs många olika huvuden, övre kroppsdelar, nedre kroppsdelar, fötter osv. – gör själv eller ladda ned här) olika slags kroppar. Uppgiften är en påminnelse om att alla är vi olika, men trots det lika viktiga!
 • Hinderbana i egen smak
  • En motionsfylld bana, som barnet får genomföra efter egen smak!