Material

I år veckan firas i år 18–22.11.2019 och temat är barnets rätt att vara sig själv.  Undervisningsmaterialet för skolor och småbarnspedagogik kommer att puliceras 1.10. 2019.

Se materialet för 2018 här.