Bakgrundsmaterial för småbarnspedagogik

Läs mer om Barnkonventionen på webbplatsen för Barnets rättigheter www.lapsenoikeudet.fi

Läs mer om artiklarna i Barnkonventionen i broschyren som Barnombudsmannens byrå sammanställt.

Bekanta er med Barnkonventionen genom UNICEF:s video.