Elevens egna sidor 2019

Uppgift 1: Bekanta er med Barnkonventionen genom tidningsartiklar

Syftet med uppgiften är att eleverna bekantar sig med innehållet i Barnkonventionen genom tidningsartiklar.

 • Uppgiften utförs parvisa
 • Längd: cirka 2 lektioner

Uppgift 2: Människouppfattningen förr och nu 

I uppgiften bekantar eleverna sig med olika människobilder genom gestalter som finns i kultur som är avsedd för barn och unga. I uppgiften funderar vi på vår egen människobild samt hur människouppfattningen har förändrats med tiden. Därefter producerar eleverna ett fritt valbart alster

 • Uppgiften kan utföras som individuellt arbete eller grupparbete.
 • Längd: 1–2 lektioner beroende på utförandet.

Uppgift 3: Affisch om Barnets rättigheter

Syftet med uppgiften är att eleverna bekantar sig artiklarna i Barnkonventionen genom att se en video i ämnet. Därefter kan eleverna läsa mer om artiklarna på nätet. Uppgiften är att göra en affisch om en artikel.

 • Uppgiften kan utföras som individuellt arbete eller grupparbete.
 • Längd: 1–2 lektioner.

Uppgift 4: Reklamvideo om Barnkonventionen i Finland 

Syftet med uppgiften är att eleverna bekantar sig Barnkonventionen och funderar på vad som är bra i Finland med tanke på innehållet i konventionen. Eleverna väljer ett tema och gör en reklamvideo om temat.

 • Uppgiften utförs som ett grupparbete.
 • Längd: 1 lektion.

Uppgift 5: Funderingsuppgift om medmänsklighet och fördomar

Syftet med uppgiften är att eleverna funderar på medmänsklighet och fördomar. Grupperna får se en video och diskuterar med användning av hjälpfrågor sedan om hurdana tankar videon väckte.

 • Uppgift för hela klassen eller i smågrupper.
 • Längd: 20 minuter.

Uppgift 6: Presentation av begrepp i Barnkonventionen

Syftet med uppgiften är att eleverna bekantar sig med olika begrepp i Barnkonventionen. En fritt vald presentation görs om de valda begreppen.

 • Individuellt arbete eller pararbete.
 • Längd: 1–2 lektioner.