Lärarguide

Hej, bästa lärare!

Välkommen att fira Veckan för barnets rättigheter. Som fostrare står du i nyckelställning vid främjandet av barnets rättigheter.  

Veckan för barnets rättigheter firas i skolorna 18–22.11. I år finns det särskild orsak att uppmärksamma barnets rättigheter, då Konventionen om barnets rättigheter, dvs. Barnkonventionen fyller 30 år.  

Temat under jubileumsåret är barnets rätt att vara sig självt. De allmänna principerna i barnets rättigheter – att ingen får diskrimineras, barnets bästa kommer i första hand, barnets rätt till skydd, omsorg och utveckling samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade – betonas också starkt i läroplanen. Läroplanen förpliktar också yrkesverksamma inom pedagogik att ta upp barnets rättigheter i undervisningen. Läs mer om teman här (linkki teemaan på svenska) 

Utnyttja färdiga material 

Vi har på webbplatsen för Barnets rättigheter sammanställt färdigt material, som du kan utnyttja på enskilda lektioner eller så kan du göra ett mer omfattande läropaket av det. Materialet har indelats enligt klassnivåer, för att du lättare ska kunna utnyttja material i undervisningen. Du själv är den som känner din klass bäst och du kan därför också välja lämpliga uppgifter från andra klassnivåer. 

Materialet har indelats i tre delar: 1) historien om barnets rättigheter, 2) konventionen om barnets rättigheter och 3) rätten att vara sig själv. Varje del innehåller en färdig timplan som stöd vid behandlingen av temat, enskilda uppgifter under lektionerna och länkar till webbplatser där man kan söka mer information. 

I materialet har beaktats delområden för mångsidig kompetens. Eleverna styrs till att utveckla förmågan att tänka och lära (L1) samt betydelsen av kulturell och kommunikativ kompetens (L2). Bland uppgifterna finns också övningar i multilitteracitet (L4) och teman om hållbar framtid (L7). Uppgifterna har alltså planerats så att i dem utnyttjas engagerande pedagogik (L7) samt informations- och kommunikationsteknik (L5). 

I år finns på webbplatsen  också sidor som riktar sig till elever på högstadiet På sidorna finns uppgifter som eleverna kan göra självständigt, antingen som individuellt arbete eller i grupper. Uppgifterna kräver inte en gemensam genomgång, utan de kan genast påbörjas. 

Morgonsamlingar

Morgonsamling av barnombudsmannen Elina Pekkarinen: Morgonsamling

Bakgrundsmaterial

Den här brochyren ger dig information om FN:s konvention om barnets rättigheter. Mer infomations om barnkonventionen och barnkonventionens historia kan hittas här.

Den här brochyren ger dig information om barnets rätt att bli hörd. Du får också tips om hur du kan ge dina elever möjlighet att delta.

Bekanta dig också med teman barn har rätt att vara sig själv. 

Den här brochyren ger dig mer information om veckan.

Ta med eleverna i planeringen! 

Du behöver inte planera allt själv! Ta med barnen med i planeringen av Veckan för barnets rättigheter, eftersom en av hörnstenarna i Barnkonventionen är barnens deltagande. Då barnen själva får delta i planeringen av skolvärldens ärenden och man lyssnar till deras åsikter, trivs de själva också bättre i skolan. Även atmosfären i skolan förbättras och hela skolan kan i samarbete fatta bättre beslut. Den här brochyren ger dig information om barnets rätt att bli hörd. Du får också tips om hur du kan ge dina elever möjlighet att delta. 

Visa att vår skola deltar!  

Skriv ut kampanjaffischer här och sätt upp affischer på skolans anslagstavlor. Anmäl din skola också på de sociala mediernas kanaler, att vår skola deltar i Veckan för barnets rättigheter. På kampanjsidan kan du ladda ner en färdiga bilder för de sociala medierna. Kom ihåg att använda taggen #lapsenoikeuksienviikko 

Berätta för föräldrarna! 

Skriv ut genom kampanjsidorna färdiga diplom över ert deltagande i Veckan för barnets rättigheter. Klassens diplom kan sättas upp på klassens vägg och elevens diplom får barnet ta med sig hem. I elevens diplom finns också för föräldrarna information om barnets rättigheter. Informera också hemmen om att din klass deltar. Ett färdigt meddelandebotten finns på kampanjsidorna.  

Kom ihåg att hissa flaggan! 

Den 20 november under Veckan för barnets rättigheter firas den internationella Barnkonventionsdagen.  Kom ihåg att hissa skolans flagga denna dag för att fira konventionens 30-årsjubileum! Ni kan också tillsammans med barnen och ungdomarna planera en egen flaggningsceremoni eller fest.  

Barnet med på jobbet-dagen fredagen den 22 november 

Fredagen den 22 november firas också Barnet med på jobbet-dagen och en del av eleverna är kanske på sina föräldrars arbetsplatser. Med de elever som finns i skolan kan ni exempelvis bekanta er med hur skolans personal arbetar! Se mer: www.lapsimukaantoihin.fi/pa-svenska  

Följ upp hur Veckan för barnets rättigheter framskrider också i de sociala medierna: Facebook (Lapsen oikeudet – Barnkonventionen) och Twitter (@LapsenOikeudet) och i Instagram (@lapsenoikeudet) 

Ladda ner guide för lärare.