Material för högstadier 2019

Uppgifterna har indelats i timplaner, i uppgifter inom mediefostran och i uppgifter som kan skrivas ut. Under rubrikerna hittar du uppgifter för hela lektioner eller som delar i lektioner. Se också bakgrundsmaterial på Lärarnas sidor.

På elevens egna sidor får eleverna utföra funderingsuppgifter självständigt och i grupp. Uppgifterna kräver inte gemensam genomgång utan kan genast utföras.

Materialet och uppgifterna har indelats i tre ämnesområden:

1) historien om barnets rättigheter,

2) konventionen om barnets rättigheter

3) rätten att vara sig själv.

Timplaner

Timplan 1: Vi bekantar oss med Barnkonventionen genom QR-orientering

Timplan 2: Vi bekantar oss med historien om barnets rättigheter

Uppgifter inom mediefostran

Uppgift inom mediefostran: Flipbook om mig själv

Uppgift inom mediefostran: Minidokument

Morgonsamlingar

Morgonsamling av barnombudsmannen Elina Pekkarinen: Morgonsamling

Uppgifter som kan skrivas ut

Sång om barnets rättigheter (på finska): Oma sinä (sanat ja nuotit) pdf
Lyrik och tonsättning: Tuomo Rannankari
Arrangemang: Ismo Koskela ja Tuomo Rannankari

Diskussionskort kan användas som hjälpmedel under diskussionen: Diskussionskort för högstadiet (pdf)>>

I uppgiften med pratbubblor kan ni bekanta er Barnkonventionens historia: Uppgift med pratbubblor (pdf)>>

Koder för QR-orientering

Frågor för QR-orientering (pdf)