Kuvitushaaste

Kerro meille miltä lapsen oikeudet näyttävät ja osallistu kuvitushaasteeseen!

Mitkä lapsen oikeudet?

Lapsen oikeudet koskevat kaikkia maailman lapsia ja ne perustuvat seuraaviin asioihin: 

 • Kaikki lapset ovat yhdenvertaisia eikä ketään saa syrjiä. 
 • Lasten näkemyksiä ja mielipiteitä on kuunneltava. 
 • Lapsen etu on otettava huomioon, kun tehdään päätöksiä, jotka koskevat lapsia.
 •  Lapsilla on oikeus kehittymiseen ja hyvään elämään. 

Mikä sopimus?

Lapsen oikeuksista on sovittu Yhdistyneiden kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Lapsen oikeuksien sopimus on voimassa melkein kaikkialla maailmassa. Suomi on liittynyt sopimukseen vuonna 1992 ja se on Suomessa lain tasoisena voimassa. 

Yksi Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteista on lapsen osallisuus. Osallisuus tarkoittaa sitä, että lapsella on mahdollisuus osallistua ja kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin.

Lapsen oikeuksien kuvitushaasteen tavoitteena on antaa mahdollisuus lapsille ja nuorille osallistua itse kertomaan meille aikuisille miltä lasten oikeudet heidän mielestään näyttävät sen sijaan, että aikuiset ja graafisen alan ammattilaiset kertovat sitä. Haasteen kautta on tarkoitus tuoda lapsen ääni esiin aidosti ja rehellisesti lapsen oikeuksien viestinnässä.

Haasteessa on kaksi sarjaa:  

Sarja 1.: Kuvitushaaste  

Sarja: 2: Logo-haaste 

Valittuja kuvia käytetään lapsen oikeuksien verkkosivuilla www.lapsenoikeudet.fi, sosiaalisessa mediassa sekä tuotteissa kertomassa lapsen oikeuksista. 

Haasteen järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöjen, lapsiasiavaltuutetun toimiston, seurakuntien ja valtion toimijoiden yhteinen Lapsen oikeuksien viestintäverkosto yhteistyössä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa.

 Kuvitushaasteen säännöt:

 1. Haasteeseen voi osallistua 15.2-15.3.2019 välisenä aikana. 
 2. Haaste on tarkoitettu 6-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. 
 3. Kuvitusten tekniikka on vapaa, mutta kuva täytyy olla toteutettu paperille sillä tavoin, että se on mahdollista skannata ja siirtää digitaaliseen muotoon. Teoksen koon on oltava A4. 
 4. Ota tekemästäsi kuvasta kuva kameralla tai puhelimella tai skannaa se jpg-muodossa. Säilytä kuvan originaali. Julkaistaviksi valituista kuvista pyydämme lähettämään myös paperisen originaaliversion. Julkaistaviksi valittujen kuvien tekijöillä täytyy olla kuvien julkaisuun vanhempien lupa.  
 5. Lähetä kuvitushaasteen osallistuvat piirustukset liitetietoina sähköpostitse tai pilvipalvelun (esim. OneDrive, Google Drive, Dropbox) kautta linkkinä osoitteeseen viestinta@lskl.fi. Ilmoita viestissä kuvitushaasteeseen osallistuvan työn tekijän nimi, ikä, yhteystiedot ja opettajan sekä huoltajan yhteystiedot. Ilmoita myös kumpaan sarjaan kuva on tarkoitettu. Otathan huomioon suuria liitetiedostoja lähettäessäsi, että liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskokoraja on 20MB. Voit lähettää 1-5 kuvaa. 
 6. Kuvien julkaisujen yhteyteen ei tule kuvan tekijän nimeä, mutta kuvien tekijöitä voidaan tekijän suostumuksella esitellä verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.  
 7. Kuvia voidaan muokata eri kokoisiksi, värisiksi tai niistä voidaan käyttää esimerkiksi yhtä yksityiskohtaa.  
 8. Logohaasteen kuvia käytetään aihioina, jonka perusteella graafikko muokkaa kuvasta logon. Keskustelkaa opettajanne kanssa mikä logo (organisaation tunnus) on ja esimerkiksi minkälaisia logoja tunnistatte. Miettikää vaikka yhdessä minkälainen logo kuvastaisi lapsen oikeuksia parhaiten.
 9. Julkaistaviksi valittujen kuvien käyttöoikeus siirtyy haasteen järjestäjälle. Lähetettyjä kuvia ei palauteta. Valittuja kuvia käytetään lapsen oikeuksien verkkosivuilla www.lapsenoikeudet.fi, sosiaalisessa mediassa sekä tuotteissa kertomassa lapsen oikeuksista. Tuotteita, materiaaleja tai logoja ei käytetä minkäänlaisessa kaupallisessa tarkoituksessa vaan ja ainoastaan edistämään lapsen oikeuksien toteutumista ja tuomaan lapsen ääni esiin.
 10. Julkaistaviksi valitut kuvat valitsee raati, johon kuuluu neljä aikuista viestintäverkoston jäsentä sekä neljä lasta/nuorta.  
 11. Julkaistavista kuvituskuvista annetaan tekijöille viidenkymmenen euron (50 e) arvoinen lahjakortti taidetarvikeliikkeeseen ja logohaasteeseen valitusta kuvasta kahdensadan euron (200 e) arvoinen lahjakortti.

Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen voi tutustua esimerkiksi tämän lapsiasiavaltuutetun toimiston esitteen avulla: http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/Suomenkielinen-LOS-esite.pdf  

Lisätietoja Lapsen oikeuksien sopimuksesta löytyy myös:

www.lapsenoikeudet.fi

www.lapsenoikeuksienviikko.fi

Lisätietoja: 

viestinnän asiantuntija Hanna-Mari Järvinen
Lastensuojelun Keskusliitto
puh. 044 329 0029
hanna-mari.jarvinen@lskl.fi