Lapsen oikeudet koulussa 

Vuonna 2016 voimaan tullut perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) huomioidaan kouluissa paitsi oppisisällöissä, myös muussa toiminnassa – esimerkiksi välitunneilla, ruokailussa ja retkillä. Kaikissa kouluissa ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa ja välineitä lapsen oikeuksien huomioimiseksi.  

Lastensuojelun Keskusliiton kyselyn perusteella vain 42 prosenttia lapsista ja nuorista tunnisti, että omassa koulussa olisi joskus käsitelty lapsen oikeuksien sopimusta. Vain 38 % vastaajista koki, että lapset voivat vaikuttaa riittävästi asioihin koulussa. Kyselyyn vastasi 4588 10-17-vuotiasta koululaista keväällä 2017. 

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi – Kyselyraportti lapsen oikeuksista, toimintaympäristöstä ja osallisuudesta 2017

Oma LOS-verkosto opettajille 

Lastensuojelun Keskusliitto hakee aktiivisia ja lapsen oikeuksista innostuneita opettajia uuteen yhteistyöverkostoon. Haluaisitko sinä olla mukana tuomassa lapsen oikeuksia paremmin koulujen toimintaan? 

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa opeverkostolle rakenteet, tukea ja resursseja ja auttaa sen toiminnan käynnistämisessä. Opeverkosto: 

  • kartoittaa yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman Lapsen oikeuksien viestintäverkoston kanssa jo olemassa olevia oppimateriaaleja lapsen oikeuksista 
  • kartoittaa opettajien tiedontarpeita ja osaamista lapsen oikeuksista 
  • suunnittelee oppiaineistoja kouluihin yhdessä lapsen oikeuksien viestintäverkoston kanssa 
  • osallistuu tiedotuskampanjan suunnitteluun lapsen oikeuksien tunnettuuden lisäämiseksi kouluissa 

Opeverkosto kokoontuu vuoden 2018 aikana yhteensä 2-4 kertaa ja tekee lisäksi verkkopohjaista yhteistyötä. Lastensuojelun Keskusliitto kustantaa osallistujien matkat sekä päivärahat. 

Jos olet kiinnostunut, täytä kyselylomakkeemme tästä 23.2.2018 mennessä!

Täyttämällä lomakkeen et vielä sitoudu mihinkään. Valitsemme kiinnostuneista opettajista 8–12 opettajaa, jotka edustavat maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti Suomen ala- ja yläkouluja.