Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes.

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland elever, lärare och skolpersonalen genom gemensamma aktiviteter.

Veckan firas i år 19–23.11.2018. Temaveckan ordnas i år för första gången och arrangeras av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten.

Det lönar sig att lyssna på eleverna!

Veckans tema är delaktighet. Vi erbjuder skolorna aktiverande uppgifter, färdiga timplaner samt läromaterial och tips om vad delaktighet innebär och hur den kan främjas i skolvärlden.

I producerandet av uppgifter och material har deltagit många lärare runt om i Finland samt barn från Barnens parlament i Tammerfors.

Då barnen själv får delta i beslut om saker i skolvärlden och man lyssnar på deras åsikter, trivs de bättre i skolan. Även atmosfären i skolan förbättras och hela skolan kan i samarbete fatta bättre beslut.

Man kan delta på många sätt!

Skolorna kan delta i veckan på många olika sätt: genom en enskild lektion, en hel skoldag eller hela veckan. Läromaterial, uppgifter och timplaner publiceras på denna webbplats under september.

Läs mer om årets tema och anmäl er!