En flicka och pojke använder datorn tillsammans.

Coronakrisen har betydande generationskonsekvenser

I slutet av maj tillsatte social- och hälsovårdsministeriet vid beredningen av den nationella barnstrategin en arbetsgrupp för att kartlägga och …

Ett barn hänger i en trägunga medan en annan tittar på i bakragrunden.

Ett Finland som är bra för barnen

Barnstrategin strävar för sin del efter att bygga upp ett barnvänligt samhälle där varje barn får växa och utvecklas i …

Kuvassa vaaleisiin vaatteisiin puettu lapsi juoksee kävelypolulla. Taustalla erottuu vihreää nurmea ja puu.

Delaktigheten börjar med möten i vardagen

Hur ofta kommer vi ihåg att lyssna på barnet, beakta barnets åsikter och respektera barnets delaktighet i vardagen? Känslan av …

Grundläggande och mänskliga rättigheter som grund i den nationella barnstrategin

En nationell barnstrategi håller på att utarbetas i Finland. För förberedningen av strategin har regeringen inrättat en parlamentarisk kommitté. För …