Barnstrategin

Den nationella barnstrategin publicerades den 23 februari 2021. Den baserar sig på konventionerna om grundläggande och mänskliga rättigheter och dess vision är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

 

Se videoupptagning av medborgarfesten för Finlands första barnstrategi på vår webbplats tills den 16 maj 2021!

 FN:s konvention om barnets rättigheter är den människorättskonvention som ratificerats av flest länder. Genom den nationella barnstrategin säkerställer man att förpliktelserna i konventionen uppfylls så väl som möjligt i Finland.

Twitter