Barn och unga

På bilden reparerar en ung person ett cykelhjul och ser koncentrerad ut.

Barnstrategin är här – följ medborgarfesten för barn och unga 17.3. kl 9!

En medborgarfest för barnstrategin ordnas onsdagen den 17 mars 2021 kl. 9–10.

Vid festen utreds vad barnstrategin handlar om, och ministrarna Krista Kiuru och Annika Saarikko berättar varför barnstrategin är viktig. Underhållning serveras av Putous-figurerna Ansa Kynttilä och Tanhupallo, och evenemanget avslutas med ett uppträdande av Stig. Journalisten Marja Hintikka är konferencier för medborgarfesten, och också barn och unga kommer till tals. Delta i diskussionen på sociala medier med taggar #barnstrategin och #FinlandFörAllaBarn!

Följ direktsändingen eller inspelningen i YouTube

Vad tycker barn och unga är viktigt inom barnets rättigheter? Se videon!

Se videon Finland för alla barn i YouTube. Barnombudsman Elina Pekkarinen svarar på frågor om barnstrategin och barnets rättigheter tillsammans med barnen.

Känner du till barnens rättigheter?

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tillhör oss alla, även alla barn. Du kan bekanta dig med barnets rättigheter på Barnombudsmannens Barnens sidor eller på Barnens Rättigheter -sidor.

Varför behöver vi en barnstrategi i Finland?

Förenta nationerna, det vill säga FN, antog konventionen om barnets rättigheter 1989 och Finland som stat anslöt sig till konventionen 1991.

Finska staten ska

  1. utöva de rättigheter som avtalet föreskriver
  2. se till att alla medborgare känner till barnets rättigheter.

Det är viktigt för oss alla att känna till och behärska barnets rättigheter, så att vi kan följa dem både i beslutsfattandet och i barnens vardag.

Målet med barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet

Genom barnstrategin ökas barns och ungas delaktighet. Det är viktigt att skapa metoder för att stärka alla barns delaktighet.

På dessa sidor kan du också bekanta dig med vårt arbete inom barnstrategin.