Barn och unga

På bilden reparerar en ung person ett cykelhjul och ser koncentrerad ut.

Känner du till barnens rättigheter?

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tillhör oss alla, även alla barn. Du kan bekanta dig med barnets rättigheter på Barnombudsmannens Barnens sidor eller på Barnens Rättigheter -sidor.

Varför behöver vi en barnstrategi i Finland?

Förenta nationerna, det vill säga FN, antog konventionen om barnets rättigheter 1989 och Finland som stat anslöt sig till konventionen 1991.

Finska staten ska

  1. utöva de rättigheter som avtalet föreskriver
  2. se till att alla medborgare känner till barnets rättigheter.

Det är viktigt för oss alla att känna till och behärska barnets rättigheter, så att vi kan följa dem både i beslutsfattandet och i barnens vardag.

Målet med barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet

Genom barnstrategin ökas barns och ungas delaktighet. Det är viktigt att skapa metoder för att stärka alla barns delaktighet.

På dessa sidor kan du också följa med hur barnstrategin och vårt arbete framskrider.