Delaktighetskampanj för barn och unga

Tack för alla som skickade idéer och röstade - Resultatet av omröstningen offentliggörs den 14 februari kl. 9.30

Omröstningen har slutat! Tack till alla som röstade. Resultatet av omröstningen offentliggörs den 14 februari 2022 kl. 9.30–10.30 på Statsrådets Youtube-kanal. Du kan följä sändningen på vår webbsida. Du kan också se inspelningen efteråt.

Tillställningen leds av Jussi-Pekka Rantanen och Ansa Kynttilä medverkar på distans. Barn och ungdomar från musikteatern Shed Helsinki kommer också att uppträda under sändningen.

Se sändingen på vår webbplats

Barn och unga, vad tycker ni borde göras för att kunskapen om barnets rättigheter ska öka?

Nu efterlyser den nationella barnstrategin idéer av barn och unga! Vad tycker ni borde göras för att kunskapen om barnets rättigheter ska öka och för att rättigheterna ska beaktas i alla barns liv?

Varje barn och ung person under 18 år kan delta. Lämna in idén med blanketten nedan mellan den 19.11–19.12.2021. Republikens presidents maka, Jenni Haukio är delaktighetskampanjens beskyddare.

Genomförandet av barnstrategin kommer att öka barns och ungas delaktighet och rätt till information

Finlands första nationella barnstrategi blev färdig i år och nu är det dags att kavla upp ärmarna. Genomförandeplanen för barnstrategin innehåller 30 olika åtgärder för att stärka barnets rättigheter i Finland. Åtgärderna i genomförandeplanen ökar till exempel barnets delaktighet och barnets rätt till information.

Enligt vuxna, barnens rätt till information stärks genom följande åtgärder:

 • Vi genomför en utbildningshelhet för vuxna som arbetar med barn.
 • Vi skapar också en egen handbok om barnskydd för barn och unga.
 • Vi utarbetar dessutom undervisningsmaterial om barnets rättigheter som man kan gå igenom i skolorna.

Vad tycker du? Kom med och fundera på hur barns och ungas rättigheter kunde stärkas! 

Hur kan jag delta?

Nu efterlyser vi idéer av barn och unga! Vad tycker ni borde göras för att kunskapen om barnets rättigheter ska öka och för att rättigheterna ska beaktas i alla barns liv? Varje barn och ung person under 18 år kan delta.

 • Fundera på din idé, antingen själv eller tillsammans med någon (kompisar, skolklass, hobbygrupper, syskon osv.)!
 • OBS! I bilagan finns anvisningar för genomförande av workshopparna, som ni kan använda om ni vill
 • Lämna in idén med Webropol-blanketten mellan den 19.11–19.12.2021
 • Delta i omröstningen 26.1–9.2.2022

Hur ska idén presenteras:

 • Beskriv kort vad idén är
 • Du kan också berätta varför idén borde förverkligas
 • Om det redan finns en tanke om vem som kan förverkliga idén, kan också detta förklaras

Idéerna ska vara praktiska, de ska rikta sig till barn och unga i allmänhet, och de ska kunna förverkligas under 2022! Vi kan alltså inte finansiera idéer som endast gynnar enskilda barn och unga, skolor eller regioner.

Vad händer med de inlämnade idéerna?

När vi har fått idéerna går vi igenom dem och bereder dem inför juryn. Om vi får många likadana idéer kan vi kombinera vissa av dem under beredningen. Efter det skickas de genomförbara idéerna till juryn som ger sin egen bedömning av dem. Du finner medlemmarna av juryn nedan på denna sida.

Utgående från juryns bedömning väljs det ut 10–12 idéer. Av dessa får barnen och de unga sedan rösta fram 2–6 idéer som förs vidare under 2022. Omröstningen skall ske på barnstrategins webbplats 26.1–9.2.2022.

(texten fortsätter efter bilden)

 

""

Anvisningar för genomförande av workshopparna

Förslag och idéer kan samlas in genom till exempel:

 • Diskussioner
 • Intervjuer
 • Skrivuppgifter

I arbetet ska beaktas att:

 • Utrymmet är tryggt för barn
 • Många olika slags synvinklar beaktas
 • Ett gemensamt förslag utarbetas och lämnas in via systemet

Anvisningar för ett tryggt utrymme:

 • Vi är öppna och vill tillsammans fundera vidare kring saker och ting.
 • Vi respekterar varandra. Vi låter andra föra fram sina tankar utan att mobba eller se ned på dem.
 • Vi uppmuntrar varandra.
 • Vi slappnar av. Det är tillåtet att göra misstag och ställa frågor, det finns inga svar som är rätt eller fel.
 • Vi kommunicerar på ett begripligt sätt. I synnerhet vuxna ska fästa uppmärksamhet vid hur de talar. Fråga om du inte förstår!
 • Det här är frivilligt. Du måste inte svara om du inte vill, och det är alltid tillåtet att lämna utrymmet om det känns så.

Juryns sammansättning

Sekreterare Laura Saarinen (Nationella barnstrategin) ja Elina Stenvall (SOS-barnby)

 • Johanna Laisaari, nationella barnstrategin
 • Eero Löytömäki, Allians
 • Tuomas Kurttila, Förbundet för mödra- och skyddshem
 • Christina Gestrin, Folktinget
 • Elina Pekkarinen, Barnombudsmannen
 • Hanna Tulensalo, Rädda Barnen
 • Onni Westlund, Pesäpuu
 • Anni-Sofia Niittyvuopio, Samediggi
 • Lotte Telakivi, Seta
 • Johanna Olli, Åbo universitet
 • Janette Grönfors, Delegationen för romska ärenden
 • Sanna Valtonen, Stödföreningen för Asylsökande

Republikens presidents maka, Jenni Haukio är delaktighetskampanjens beskyddare.

Har du några frågor?

Mer information om delaktighetskampanjen får du av Laura Saarinen, laura.e.saarinen@gov.fi, tfn 050 476 5118.