Europeiska barngarantin

En flicka och pojke använder datorn tillsammans.

Europeiska barngarantin genomförs i Finland som en del av den nationella barnstrategin

Sommaren 2021 gav Europarådet ut en rekommendation om införande av en barngaranti i medlemsländerna i EU. Syftet med barngarantin är att stödja särskilt de barn och familjer som är i en utsatt ställning och att främja investering i barns välbefinnande. I Finland genomförs barngarantin som en del av det nationella arbetet med barnstrategin, som från början samordnats med EU:s riktlinjer för strategin.

Finlands nationella handlingsplan för barngarantin (på finska, valtioneuvosto.fi)

Barngarantin ger EU-länderna verktyg och anvisningar

Risken för fattigdom eller utslagning gäller nästan 18 miljoner barn i EU. Genom den europeiska barngarantin får EU-länderna verktyg och anvisningar för att sörja för att alla barn i Europa som hotas av fattigdom ska ha tillgång till samhällets bastjänster. Varje medlemsland publicerar en egen nationell handlingsplan för barngarantin.

Det centrala målet för den nationella handlingsplanen för barngarantin är att säkerställa att barn och unga i en utsatt ställning får den basservice de behöver. Läs mer om barngarantin i statsrådets pressmeddelande (valtioneuvosto.fi). Du finner Finlands nationella handlingsplan för barngarantin också på engelska här (europa.eu).

Vi uppdaterar webbsidan i takt med att arbetet med barngarantin framskrider.

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, Finlands samordnare för Europeiska barngarantin  johanna.laisaari@gov.fi