Deltagande och evenemang

På bilden gör tre ungdomar gruppuppgifter i en datorklass. I bakgrunden ser man andra ungdomar.

Kom med och skapa ett Finland för alla barn och delta i våra evenemang

Barnets rättigheter är en gemensam sak för alla. Genom att delta i barnstrategins evenemang är du med och skapar ett Finland för alla barn! Här ser du barnstrategins kommande evenemang och evenemang som vi har ordnat tidigare. Du kan också hitta möjliga inspelningar av tidigare händelser under tidigare evenemang.

Läs mer om delaktighetskampanjen för barn och unga

Kommande evenemang

19.11.2021 Festen för barnets rättigheter

Festen för barnets rättigheter 19.11.2021

Statsrådet, barnstrategin, barnombudsmannens byrå och kommunikationsnätverket för barnets rättigheter anordnar evenemanget tillsammans.

Med i festen är bl.a. Sanna Marin, Roni Bäck, Li Andersson, Anna Abreu, Elina Pekkarinen, Johanna Laisaari samt barn och unga. Under festen diskuterar vi barnets rättigheter, får hälsningar från skolor, utser Finlands UNICEFs utmärkelse “Förespråkare för barnets rättigheter” och sjunger för barnen!

22.11.2021 Framtidens välfärdsområden som byggare av ett barnvänligt samhälle – webbseminarium (hålls på finska)

  • Framtidens välfärdsområden som byggare av ett barnvänligt samhälle – webbseminarium 22.1.2021.
  • OBS! Deltagande endast genom inbjudan. 

8.12.2021 Lapsen ja nuoren osallisuus – arkea vai tyhjää puhetta? -webinaari

Kansallisen lapsistrategian seurantatyöryhmä järjestää ”Lapsen ja nuoren osallisuus – arkea vai tyhjää puhetta?” -webinaarin keskiviikkona 8.12.2021 kello 9–11.40.

Mitä tarkoitamme, kun puhumme lasten ja nuorten osallisuudesta? Muodon vuoksi tehtyäkuulemista vai aitoa kiinnostusta lasten ja nuorten ajatuksiin? Voiko lapsi olla osallinen, jos hän ei tunne kuuluvansa ryhmään tai aikuisiin on vaikea luottaa? Miten toteutuvat pienten lasten,vammaisten lasten tai nuorten oikeudet osallisuuteen? Webinaarin tarkoituksena on lisätäymmärrystä osallisuudesta ja sen toteuttamisesta eri lapsiryhmien kanssa niin lapsivaikutustenarvioinnissa, lasten ja nuorten kasvuyhteisöissä kuin ammattipalveluissa.

Webinaari on suunnattu kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille sekä päättäjille. Osallistujille lähetetään nettilinkki ennen webinaaria.

Tidigare evenemang

Alla tidigare evenemang

9/2021 Webbseminariet En kommun för alla barn


8/2021 Webbseminariet Barnets rättigheter i samhället – Med ledarskap mot nytänkande 


8/2021 Överlämnande av barnbudgeteringsrapporten


5/2021 Utfrågning i Europarådet (Strategy for the Rights of the Child for the period 2022-2027)


5/2021 Workshop för arbetsgruppen för uppföljning av den nationella barnstrategin ”Lapsistrategian toimeenpanon onnistumisen elementit”


Mars-maj 2021 Pilotförsök med hörande inom barnskyddet


3/2021 Evenemang om barnstrategin för barn och unga


2/2021 Publicering av den nationella barnstrategin


1/2021 Educa-mässan 1.2021


10/2020 Firandet av dagen för barnets rättigheter


September–oktober 2020 Elektronisk enkät och workshoppar om beredningen av barnstrategin


Deltagande

Målet med den nationella barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet i Finland. Med hjälp av barnstrategin främjas barnets delaktighet och skapas metoder för att stärka alla barns och ungas delaktighet i samhället. Strategin ökar också vuxnas förståelse för barns delaktighet.

Den nationella barnstrategin har redan i beredningsskedet hört många olika aktörer, såsom myndigheter, organisationer och andra aktörer. Barn, unga och vuxna har varit med om att bygga upp barnstrategin ur medborgarnas synvinkel.

Genom att i genomförandefasen också delta på webbseminarier om barnstrategin och andra evenemang kan du vara delaktig i barnstrategiarbetet.

Resultat om deltagande

Du kan läsa mer om resultaten i den tredje delen av den serie av delaktighetsrapporter som social- och hälsovårdsministeriet publicerat, Lasten ja nuorten näkökulmia osallisuudesta (på finska, valtioneuvosto.fi). I rapporten granskas förhållandet mellan barns och ungas perspektiv och det nationella barnstrategiarbetet. Länkar till alla delar av rapportserien finns på sidan Publikationer.

Se videon Miten lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa? på YouTube (på finska) eller nedan. På videon behandlas resultaten av den enkät om delaktighet som gjordes hösten 2020 ur barnens och de ungas synvinkel.

Se också barns och ungas samt myndigheternas, organisationernas och medborgarnas egna webbplatser. Du hittar också publikationer om barnstrategin och bakgrundsinformation om barnstrategin på vår webbplats.

Har du några frågor?

Mer information om delaktighetsarbetet i barnstrategin får du av Laura Saarinen, laura.e.saarinen@gov.fi, tfn 050 476 5118.