Vill du delta?

Varför är det viktigt med delaktighet? Delaktighet innebär tillhörighet, enhetlighet och inkludering. En viktig sak med delaktighet är känslan av samhörighet och att alla barns, ungas och vuxnas röster är betydelsefulla.

På bilden gör tre ungdomar gruppuppgifter i en datorklass. I bakgrunden ser man andra ungdomar.

Hur har barn och ungdomars åsikter beaktats vid utarbetandet av barnstrategin?

På hösten 2020 genomfördes en delaktighetsenkät för barn, ungdomar och vuxna. Du kan bekanta dig med preliminära resultat om enkäten i rapporten Uppnåendet av delaktighet i barnstrategin (på finska, valtioneuvosto.fi). Mer detaljerade resultat från enkäten kommer att publiceras i början av året.

Tack till alla som besvarat enkäten! Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! We would like to thank everyone who responded to the survey! Giitu buohkaide jearahallamii vástideaddjiide! Спасибо всем за участие в опросе! Way mahadsan yihiin dhammaanba dadka ka qaybqaatay ka jawaabista su’aalahaan!

Se videon relaterad till resultaten från inkluderingsundersökningen

Hur ser barn och unga att barnets rättigheter förverkligas i Finland? Titta på videon på YouTube.

Barnstrategin syftar till att öka delaktigheten

Målet med den nationella barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet i Finland. Med hjälp av barnstrategin främjar man barnets delaktighet och skapar man metoder för att stärka alla barns och ungas delaktighet i samhället. Strategin ökar också vuxnas förståelse för barns delaktighet.

Under hösten 2020 ordnades workshoppar kring barns delaktighet i samarbete med organisationer. Den elektroniska enkäten om barnstrategin genomfördes i september–oktober 2020. Enkäten riktades till barn, unga och vuxna. Med hjälp av enkäten försöker vi utreda vilka saker barn och unga anser att måste främjas för att Finland ska vara en bra plats för barnen att leva på samt om barnen har hört talas om sina egna rättigheter.

Eftersom barnstrategin är ett gemensamt arbete besök också våra sidor för barn och unga, organisationer och medborgare och myndigheter. Du kan också hitta barnstrategins publikationer samt bakgrundsinformation om barnstrategin på vår webbplats.

Har du frågor?

Mer information om barnstrategins delaktighetsarbete ges av Laura Saarinen, laura.saarinen@stm.fi, 050 476 5118.