Deltagande och evenemang

På bilden gör tre ungdomar gruppuppgifter i en datorklass. I bakgrunden ser man andra ungdomar.

Kom med och skapa ett Finland för alla barn och delta i våra evenemang

Barnets rättigheter är en gemensam sak för alla. Genom att delta i barnstrategins evenemang är du med och skapar ett Finland för alla barn! Här ser du barnstrategienhetens kommande evenemang och evenemang som vi har ordnat tidigare. Evenemang som är relaterade till de åtgärder som ingår i implementeringen av barnstrategin finner du på sidan Genomförandet.

Klicka på evenemangen för att få mer information och för att se eventuella livesändningar. Du kan också hitta möjliga inspelningar av tidigare händelser under tidigare evenemang.

Kommande evenemang

 

Tidigare evenemang

Alla tidigare evenemang

3/2022 Webbseminarium av nationella barnstrategin för beslutsfattare i välfärdsområden

Webinariet granskar särkilt bedömningen av barnkonsekvenser ur välfärdsområdenas perspektiv. Webinariet innehåller en allmän presentation om barnstrategin, inkludering av barn och reflektion kring hur man bättre kan utnyttja ungdomsråden i regionerna.


2/2022 Överföring av resultaten av omröstningen

Resultatsändning av omröstningen i delaktighetskampanjen.


1/2022 Lapsistrategia todeksi -webbinarium (på finska)

Syftet med webbseminariet är att öka förståelsen för inkludering och dess genomförande hos olika grupper av barn bl.a. i bedömning av konsekvenser för barn och professionella tjänster.


11/2021 1.2021 Tulevat hyvinvointialueet lapsimyönteisen yhteiskunnan rakentajina –webbinarium (på finska)


12/2021 Lapsen ja nuoren osallisuus – arkea vai tyhjää puhetta? -webbinarium (på finska)

Syftet med webbseminariet är att öka förståelsen för inkludering och dess genomförande hos olika grupper av barn bl.a. i bedömning av konsekvenser för barn och professionella tjänster.


11/2021 1.2021 Tulevat hyvinvointialueet lapsimyönteisen yhteiskunnan rakentajina –webbinarium (på finska)


11/2021 Festen för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter kulminerades 19.11.2021 med festprogram på statsrådets YouTube-kanal. Statsrådet, barnstrategin, barnombudsmannens byrå och kommunikationsnätverket för barnets rättigheter anordnade evenemanget tillsammans.


9/2021 Webbseminariet En kommun för alla barn


8/2021 Webbseminariet Barnets rättigheter i samhället – Med ledarskap mot nytänkande 


8/2021 Överlämnande av barnbudgeteringsrapporten


5/2021 Utfrågning i Europarådet (Strategy for the Rights of the Child for the period 2022-2027)


5/2021 Workshop för arbetsgruppen för uppföljning av den nationella barnstrategin ”Lapsistrategian toimeenpanon onnistumisen elementit”


Mars-maj 2021 Pilotförsök med hörande inom barnskyddet


3/2021 Evenemang om barnstrategin för barn och unga


2/2021 Publicering av den nationella barnstrategin


1/2021 Educa-mässan 1.2021


10/2020 Firandet av dagen för barnets rättigheter


September–oktober 2020 Elektronisk enkät och workshoppar om beredningen av barnstrategin


Deltagande

Målet med den nationella barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet i Finland. Med hjälp av barnstrategin främjas barnets delaktighet och skapas metoder för att stärka alla barns och ungas delaktighet i samhället. Strategin ökar också vuxnas förståelse för barns delaktighet.

Den nationella barnstrategin har redan i beredningsskedet hört många olika aktörer, såsom myndigheter, organisationer och andra aktörer. Barn, unga och vuxna har varit med om att bygga upp barnstrategin ur medborgarnas synvinkel.

Genom att i genomförandefasen också delta på webbseminarier om barnstrategin och andra evenemang kan du vara delaktig i barnstrategiarbetet.

Resultat om deltagande

Du kan läsa mer om resultaten i den tredje delen av den serie av delaktighetsrapporter som social- och hälsovårdsministeriet publicerat, Lasten ja nuorten näkökulmia osallisuudesta (på finska, valtioneuvosto.fi). I rapporten granskas förhållandet mellan barns och ungas perspektiv och det nationella barnstrategiarbetet. Länkar till alla delar av rapportserien finns på sidan Publikationer.

Se videon Miten lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa? på YouTube (på finska) eller nedan. På videon behandlas resultaten av den enkät om delaktighet som gjordes hösten 2020 ur barnens och de ungas synvinkel.

Se också barns och ungas samt myndigheternas, organisationernas och medborgarnas egna webbplatser. Du hittar också publikationer om barnstrategin och bakgrundsinformation om barnstrategin på vår webbplats.

Har du några frågor?

Mer information om delaktighetsarbetet i barnstrategin får du av Laura Kuusio, laura.kuusio@gov.fi, tfn 050 476 5118.