Ett Finland för alla barn

En flicka ler på en ljus bild.

Finlands första nationella barnstrategi är färdig!

Den nationella barnstrategin gäller alla som är under 18 år. I strategin beaktas dessutom i stor utsträckning familjerna som barnen lever i samt unga vuxna mellan barndomen och vuxenlivet.

Läs barnstrategin (pdf)

Genom den första nationella barnstrategin skapas ett Finland för alla barn

Den första nationella barnstrategin blev färdig i februari 2021. I den parlamentariska kommittén nådde man under 2020 en gemensam syn kring visionen om ett barn- och familjevänligt Finland, som ska sträcka sig över regeringsperioderna. Målet med barnstrategin är att skapa ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter – ett Finland för alla barn!

Strategin bygger på tre huvudidéer som respekterar alla barns rättigheter, tar stor hänsyn till barnen i samhället och stöder barnens välbefinnande. Läs pressmeddelandet om publiceringen av barnstrategin på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Se nedan videon Finland för alla barn eller se videon på YouTube. Du finner fler videor om barnstrategin på Barnets rättigheters YouTube-kanal.

Om du vill veta mer om barnstrategin, läs mer på sidan Översikt och Publikationer. Läs också om genomförandet av barnstrategin.