Ett Finland för alla barn

En flicka ler på en ljus bild.

Finlands första barnstrategi är färdig!

Målet med barnstrategin är ett Finland för alla barn: att Finland ska bli ett land som verkligen är barn- och familjevänligt och som respekterar barnets rättigheter.

Läs barnstrategin (pdf)

Genom den första nationella barnstrategin skapas ett Finland som respekterar barnets rättigheter

I Finland har den första nationella barnstrategin nu blivit färdig. I den parlamentariska kommittén har man under 2020 nått en gemensam syn kring visionen om ett barn- och familjevänligt Finland, som ska sträcka sig över regeringsperioderna.

Strategin bygger på tre huvudidéer som respekterar alla barns rättigheter, tar stor hänsyn till barnen i samhället och stöder barnens välbefinnande. Läs pressmeddelandet om publiceringen av barnstrategin på social- och hälsovårdsministreriets webbplats.

Vad tänker barnen och ungdomarna själv att är viktigt inom barnstrategin och barnets rättigheter?

Se videon Finland för alla barn för att veta! Se videon Finland för alla barn på YouTube.

 

Du finner mer videon om barnstrategin på Lapsen oikeudet YouTube-kanal