Publikationer och aktuellt

Barnstrategin och dess beredning baserar sig på ett omfattande utredningsarbete om barnets rättigheter och barns och familjers välfärd i Finland. För genomförandet av strategin utarbetas dessutom bakgrundsmaterial.

Via länkarna nedan hittar du de centrala publikationer som arbetet resulterat i.