Bloggar och pressmeddelanden

Myndigheternas officiella pressmeddelanden och nyheter om barnstrategin finner du på social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi.

Bloggar

Pisamanaamainen, iloinen nuori tyttö seisoo puoliksi pinkin ja puoliksi vihreän seinän edessä.

Pilotprojektet för den nationella barnstrategin involverar barn och unga i lagberedningen

Människans välbefinnande ökar när han eller hon har möjligheter att delta och påverka. Rätten till delaktighet får en stark grund …

En flicka och pojke använder datorn tillsammans.

Coronakrisen har betydande generationskonsekvenser

I slutet av maj tillsatte social- och hälsovårdsministeriet vid beredningen av den nationella barnstrategin en arbetsgrupp för att kartlägga och …

Ett barn hänger i en trägunga medan en annan tittar på i bakragrunden.

Ett Finland som är bra för barnen

Barnstrategin strävar för sin del efter att bygga upp ett barnvänligt samhälle där varje barn får växa och utvecklas i …

Se allt (5)