Bloggar och pressmeddelanden

Myndigheternas officiella pressmeddelanden och nyheter om barnstrategin finner du på social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi.

Bloggar

Ett illustrerat barn läser en bok i en rullstol. Bakgrunden har färgglada ytor.

Barnstrategin stärker tillgodoseendet av rättigheterna för barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra barn, men tillgodoseendet av deras rättigheter kräver särskild uppmärksamhet och särskilda …

Illustrerad humla som flyger i luften. Bakgrunden har färgglada ytor.

Ett barn har rätt att födas utan rusmedelsberoende

Från förlossningssjukhuset kommer ett samtal till barnskyddets jour. Ett nyfött barn har smärtsamma abstinenssymtom och överförs till intensivvårdsavdelningen. Ett sådant …

Ett illustrerat barn bygger ett torn med leksaksblockar. Bakgrunden har färgade ytor.

Genomförandet av barnstrategin kräver nytänkande

Finlands första barnstrategi är färdig, men de verkliga utmaningarna står vi först inför. Barnstrategin väcks till liv när den genomförs. …

Se allt (9)