Bloggar och aktuellt

På denna sida finner du bloggar och aktuella nyheter relaterade till barnstrategin. Myndigheternas officiella pressmeddelanden och nyheter om barnstrategin finner du här.

Bloggar

Ett illustrerat mörkt barn hoppar på en trampolin. Bakgrunden har färgglada ytor.

Har ni på er arbetsplats sett till att alla anställda känner till barnets rättigheter?

FN:s konvention om barnets rättigheter är den mest ratificerade konventionen om mänskliga rättigheter i världen. Trots detta vet inte så …

Ett illustrerat barn sitter i rullstol och läser. Bakgrunden har färgade ytor.

Uppföljningsrapporten om barnstrategin ger vägkost för den kommande regeringsperioden

Den första uppföljningsrapporten om den nationella barnstrategin offentliggjordes i mars 2023. Uppföljningsrapporten innehåller en koncis helhetsbild av välfärden för barn, …

Åtgärder krävs för att tillgodose barns kulturella rättigheter

Barndomen och ungdomen är viktiga skeden i livet. Då lär man sig bland annat att uttrycka sig, övar sociala färdigheter …

Se allt (24)

Aktuellt

En glad, ung flicka sitter på golvet med en dator i knät mot en rosa bakgrund.

Pilotprojektet för barnbudgetering inleds

Riksdagens finansutskott beviljade i slutet av 2022 särskild finansiering för pilotprojektet med barnbudgetering för den nationella barnstrategin 2023–2024. Finansieringen är …

""

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 20.12.2022

Åtgärd 18: Det genomförs ett projekt för att öka barns delaktighet vid beredningen av reformen av den sociala tryggheten Social- …

Tyttö makaa sängyllä pinkit kuulokkeet korvillaan.

Barnstrategins podcast-serie ”Finland för alla barn” lanseras!

En viktig del av genomförandet av den nationella barnstrategin är att förankra strategins innehåll i samhällets olika områden. Barnstrategins podcast-serie …

Se allt (11)