Legoanimation utifrån en berättelse

Längd: 2 x 45 min

Mål 

 • Vi bekantar oss under Veckan för barnets rättigheter med temat ”Barnets rätt att vara sig självt”
 • Vi lär oss grunderna i en föremålsanimation (lego-animation)
 • Vi övar oss att använda ett animationsprogram med en pekdator
 • Vi övar oss i att arbeta i grupp och i kreativ samverkan

Redskap 

 • C. Andersens barnbok Den fula ankungen
 • Pekdatorer eller smarttelefoner, som har animationsprogrammet Stop Motion
 • Ett urval lego-klossar och -figurer (barnen kan hämta egna hemifrån)
 • Internetförbindelse

Verksamhet

Läs högt för barnen H. C. Andersens klassikersaga Den fula ankungen. Diskutera tillsammans de känslor som berättelsen väcker och om temat i Veckan för barnets rättigheter ”Barnets rätt att vara sig självt”.

Hjälpfrågor 

 • Vad hände i berättelsen Den fula ankungen?
 • Blev Den fula ankungen godkänd i ankornas sällskap? Varför? Varför inte?
 • Hur kändes det för Den fula ankungen att vara annorlunda än de andra?
 • Finns det någon nytta med att vara annorlunda än andra?
 • Vad innebär att var och en är unik?
 • Varför behövs olika djur och människor?

Se sedan på Kelaamos webbplats ett exempel på en legoanimation som barn gjort: http://www.kelaamo.fi/category/video/lego-animaatio/4c4550881ea6efb3db62f1dc1394b885/1

Gå tillsammans igenom arbetsskedena i animeringen:

 1. Pekdatorn ska fästas ordentligt i sin ställning, så att den hålls på plats.
 2. Ni väljer en startuppställning, bildvinkel och avgränsning av bilden. I början av animationen lönar det sig att fota 5–10 bilder av enbart startuppställningen.
 3. Figurerna ska flyttas endast litet åt gången (cirka 50 mm). Efter varje rörelse flyttar eleverna sina händer åt sidan och tar sedan en bild.

Dela in eleverna i smågrupper. Gruppernas uppgifter är att animera egna versioner av sagan Den fula ankungen. Varje grupp får tillgång till en pekdator och ett litet urval av legoklossar och -figurer. Sök för varje grupp en bra fotograferingsplats. Låt barnen animera sina egna berättelseversioner genom att leka kreativt.

Till sist ska ni se på gruppernas verk tillsammans och fundera på vad grupperna ansåg vara det viktigaste budskapet i Den fula ankungen.