Copyright Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto

Lapsenoikeudet.fi on lapsen oikeuksiin liittyvää tietoa kokoava sivusto. Hanke on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Sivuston toteuttaja ja ylläpitäjä on Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto.

Verkoston toimintaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

Yhteys:

Viestinnän asiantuntija Hanna-Mari Järvinen
puh. 044 329 0029
s-posti: hanna-mari.jarvinen@lskl.fi

 

Sivustolla ei oteta kantaa yksittäisiin tapauksiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin eikä viranomaisten tekemiin ratkaisuihin tai niiden perusteisiin yksittäisessä asiassa.

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkostoon kuuluvat:

Lapsiasiavaltuutettu

Suomen UNICEF ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Pelastakaa Lapset

World Vision

Allianssi

Liikkuva koulu -ohjelma

Nuori kirkko ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Helsingin nuorisoasiainkeskus

Yhden Vanhemman Perheiden liitto

Plan Suomi

Parasta Lapsille

Pienperheyhdistys

Helsinki Missio

Opetushallitus

Lastenkulttuurikeskusten liitto

Ensi- ja turvakotien liitto

Marttaliitto ry

Lastenneurologian hoitajat ry

SOS-Lapsikylä

Vanhempainliitto

Suomen Nuorisoseurat ry

Väestöliitto