Copyright Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto

Lapsenoikeudet.fi on lapsen oikeuksiin liittyvää tietoa kokoava sivusto. Hanke on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön avustuksista.

Sivuston toteuttaja ja ylläpitäjä on Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto. Verkoston toimintaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

Sivustolla ei oteta kantaa yksittäisiin tapauksiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin eikä viranomaisten tekemiin ratkaisuihin tai niiden perusteisiin yksittäisessä asiassa.

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkostoon kuuluvat:

Lapsiasiavaltuutettu

Suomen UNICEF ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Pelastakaa Lapset

Kuntaliitto

World Vision

Allianssi

Liikkuva koulu -hanke (OPH)

Nuori kirkko ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Helsingin nuorisoasiainkeskus

Yhden Vanhemman Perheiden liitto

Plan Suomi

Parasta Lapsille

Pienperheyhdistys

Helsinki Missio

Opetushallitus

Valo

Lastenkulttuurikeskusten liitto

Ensi- ja turvakotien liitto

Marttaliitto ry

Lastenneurologian hoitajat ry

SOS-Lapsikylä

Vanhempainliitto