Kansalaisjärjestöjen vaihtoehtoinen raportti

Ulkoministeriö valmistelee parhaillaan yhdistettyä viidettä ja kuudetta määräaikaisraporttiaan YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Alkuperäinen määräaika valtion raportille oli heinäkuu 2017, mutta raportin luovuttaminen on viivästynyt.

Genevessä sijaitseva Child Rights Connect on pyytänyt Lastensuojelun Keskusliittoa koordinoimaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen vaihtoehtoista raporttia. Myös lapsiasiavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies antavat omat raporttinsa lasten oikeuksien toteutumisesta.

Mikä on vaihtoehtoinen raportti?

Vaihtoehtoisen raportin tarkoituksena on arvioida, miten lapsen oikeuksien sopimusta on tuotu arkeen, lasten ja nuorten jokapäiväiseen elämään. Miten toimeenpano näkyy palveluissa, laeissa ja harjoitetussa politiikassa? Mitä huolenaiheita ja kehityskulkuja yhteiskunnassa on näkyvillä? Tarkoituksena on tuoda esiin käytännön haasteet sopimuksen toteuttamisessa, ja kiinnittää huomiota valtion määräaikaisraportin mahdollisiin heikkouksiin, puuttuviin tietoihin ja virheisiin. Vaihtoehtoinen raportti antaa komitealle mahdollisuuden kiinnittää huomiota raportissa esiin nostettuihin näkökulmiin sekä sen pohjalta laatia Suomelle sopivia suosituksia.

Vaihtoehtoisen raportin valmistelu

Vaihtoehtoisen raportin valmistelu aloitettiin keväällä 2016 kokoamalla Lastensuojelun Keskusliiton jäsenyhteisöistä ja muista sidosryhmistä työryhmiä, jotka tarkastelivat lasten oikeuksien tilaa yhdeksällä eri teema-alueella. Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat toimivat teemaryhmien sihteereinä.

Tarkasteltavina olivat Suomen valtion toteuttamat yleiset toimenpiteet sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, lapsen määritelmä, sopimuksen yleisperiaatteiden täytäntöönpano, kansalaisoikeudet ja -vapaudet, lasten kohtaama väkivalta, lapsen asema perheessä ja sijaishuollossa, vammaisten lasten asema sekä kouluympäristö. Lisäksi yksi ryhmä keskittyi tarkastelemaan erityistä suojelua tarvitsevien lasten asemaa ja oikeuksien toteutumista Suomessa.

Lastensuojelun Keskusliitto työstää lopullista raporttia teemaryhmien materiaalin pohjalta. Raportissa esitettyjä tietoja on tarkoitus päivittää aina sille asetettavaan määräaikaan asti.

Valtion raportin valmistuttua keskusliitto järjestää työryhmätyöskentelyyn osallistuneille mahdollisuuden osallistua raportin tietojen päivittämiseen. Osallistujia informoidaan tämän osalta, kun komitea on vahvistanut raportointiprosessin uuden aikataulutuksen.

Tärkeää materiaalia

Child Rights Connectin ohjeet raportoinnista (englanniksi)

Lapsen oikeuksien yleissopimus

Lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamat suositukset

Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

Edellinen vaihtoehtoinen raportti (englanniksi)

Lisätietoa teemaryhmien sisällöistä ja raportointiprosessista:

Reetta Kallio
asiantuntija
Lastensuojelun Keskusliitto
puh. 040 668 4094
reetta.kallio(at)lskl.fi