Kansalaisjärjestöjen vaihtoehtoinen raportti

Suomen valtio jättää lapsen oikeuksien komitealle seuraavan määräaikaisraporttinsa lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta heinäkuussa 2017. Genevessä sijaitseva Child Rights Connect on pyytänyt Lastensuojelun Keskusliittoa koordinoimaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen vaihtoehtoista raporttia. Vaihtoehtoisen raportin määräaika on marraskuussa 2017. Myös lapsiasiavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies antavat omat raporttinsa lasten oikeuksien toteutumisesta.

Vaihtoehtoinen raportti valmistellaan yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Lastensuojelun Keskusliiton kuntajäsenet ovat myös tervetulleita mukaan. Raportointiohjeissa korostetaan yhden yhteisen vaihtoehtoisen raportin tärkeyttä. Toivomme, että saamme raportin taakse mahdollisimman laajan joukon toimijoita ympäri Suomen.

Mikä on vaihtoehtoinen raportti?

Vaihtoehtoisen raportin tarkoituksena on arvioida, miten lapsen oikeuksien sopimusta on tuotu arkeen, lasten ja nuorten jokapäiväiseen elämään. Miten toimeenpano näkyy palveluissa, laeissa ja harjoitetussa politiikassa? Mitä huolenaiheita ja kehityskulkuja yhteiskunnassa on näkyvillä? Tarkoituksena on tuoda esiin käytännön haasteet sopimuksen toteuttamisessa, ja kiinnittää huomiota valtion määräaikaisraportin mahdollisiin heikkouksiin, puuttuviin tietoihin ja virheisiin. Vaihtoehtoinen raportti antaa komitealle mahdollisuuden kiinnittää huomiota raportissa esiin nostettuihin näkökulmiin sekä sen pohjalta laatia Suomelle sopivia suosituksia.

Vaihtoehtoisen raportin valmistelu

Vaihtoehtoisen raportin valmistelu on aloitettu. Raportin kirjoittamisen tueksi kootaan teemaryhmiä, joiden tarkoituksena on tuottaa materiaalia kyseisestä aihealueesta. Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat toimivat teemaryhmien sihteereinä. Myös lasten ja nuorten näkemyksiä selvitetään. Lastensuojelun Keskusliitto työstää lopullisen raportin teemaryhmien materiaalin ja lasten ja nuorten mielipiteiden pohjalta.

YK:n Lapsen oikeuksien komitean ohjeet raportointia varten

Lapsen oikeuksien komitea on jakanut sopimuksen yhdeksään (9) teemaryhmään. Nyt perustettavia teemaryhmiä on kahdeksan (8).

 1. Yleiset toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi (art 4, 42 ja 44 (6))
 2. Lapsen määritelmä (art 1) ja yleiset periaatteet (art 2, 3, 6 ja 12)
 3. Kansalaisoikeudet ja -vapaudet (art 7, 8, 13–17 ja 39)
 4. Lasten kohtaama väkivalta (art 19, 28 (2), 37 (a) ja 39)
 5. Perheympäristö ja sijaishuolto (art 5, 9–11, 18, 20, 21, 25 ja 27 (4))
 6. Perusterveydenhuolto ja sosiaaliturva (art 6 (2), 18 (3), 24, 24 (3), 26, 27 (1–3) ja art 33)
 7. Koulutus, vapaa-ajan toiminta ja kulttuuritoiminta (art 28–31)
 8. Erityiset suojelutoimet (art 22, 30, 32–36, 37 (a), 37 (b–d) 38, 39 ja 40)

Jokainen teemaryhmä pitää sisällään paljon asiaa. Lisätietoa teemaryhmien tarkemmasta sisällöstä löydät täältä.

 

Ilmoittaudu teemaryhmiin

 

Teemaryhmien tehtävät

 1. Edellisten Suomea koskevien suositusten ja päätelmien läpikäynti
 2. Materiaalin tuottaminen teemaryhmän aihealueesta
 3. Valtion raportin analysoiminen

Teemaryhmien kokoaminen ja aikataulu

Lastensuojelun Keskusliitto pyytää halukkaita ilmoittautumaan ryhmiin. Teemaryhmät kootaan 15.8.2016 mennessä. Vahvistamme osallistumisen sähköpostilla. Toivomme mukaan ihmisiä ympäri Suomen!

Teemaryhmien työskentely:

 • 1. tapaaminen syys–lokakuussa 2016
 • 2. tapaaminen marras–joulukuussa 2016
 • 3. tapaaminen tammi–helmikuussa 2017
 • 4. tapaaminen maalis–huhtikuussa 2017
 • lasten ja nuorten mielipiteiden selvittäminen 03/2017
 • teemaryhmien raportit valmiit 04/2017

Huom! Ensimmäinen tapaaminen ei ole 1.9. kuten vahvistusviestissä kerrotaan. Teemaryhmien sihteerit ilmoittavat sähköpostitse tarkemmat päivämäärät ja tapaamispaikat.

Raportin viimeistely Lastensuojelun Keskusliitossa:

 • Keskusliiton hallituksen käsittelyyn 05/2017
 • kääntäjälle 09/2017
 • lähetys Lapsen oikeuksien komitealle 11/2017
 • käsittely komiteassa 02/2018

Tärkeää materiaalia

Lisätietoa teemaryhmistä

Child Rights Connectin ohjeet raportoinnista (englanniksi)

—-

Lapsen oikeuksien yleissopimus

Lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamat suositukset (2011)

Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

Edellinen vaihtoehtoinen raportti (englanniksi)

Lisätietoa teemaryhmien sisällöistä ja raportointiprosessista:

Eliisa Jämsén

asiantuntija

Lastensuojelun Keskusliitto

040-7085845

eliisa.jamsen(at)lskl.fi